Display Picture

Display Picture

Apie projektą „Žingsnis link Švedijos“

Kopeja_pie_Rotko-min

Projekte „Žingsnis link Švedijos” vienuolika dėstytojų iš penkių Skandinavijos ir Baltijos šalių sukūrė mokymosi medžiagą, kurią per pamokas gali naudoti ir švedų kalbos mokytojai, ir tie, kurie nori mokytis švedų kalbos savarankiškai, savo tempu. Mokymo priemonė sukurta tarptautinio projekto „Žingsnis link Švedijos“ metu. Projektą finansavo Šiaurės ministrų tarybos programa „Nordplus“ (paprogramė „Nordiska språk“), skirta Šiaurės šalių kalboms. Medžiagos autorės dirba Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos ir Švedijos mokymo įstaigose. Vienas projekto tikslų – stiprinti Baltijos ir Šiaurės šalių kalbinius ir kultūrinius ryšius bei vienybės jausmą Baltijos jūros regione, pasitelkiant ir intensyvinant bendros – švedų – kalbos mokymą.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Apie projekto dalyvius

Latvija, Daugpilio universitetas (projekto koordinatoriai): Ilona Laha –  humanitarinių mokslų daktarė, lyginamosios literatūros tyrinėtoja, švedų kalbos lektorė Aija Jakovele – filologijos ir pedagogikos magistrė, švedų kalbos lektorė

Švedija, Jevlės (Gävle) aukštoji mokykla: Sarah Ljungquist – humanitarinių mokslų daktarė (literatūrologijos šaka),  lyčių studijų tyrinėtoja Ulrika Serrander – humanitarinių mokslų daktarė (lingvistikos šaka), švedų kalbos kaip antrosios užsienio kalbos tyrinėtoja

Suomija, Turku Taikomųjų mokslų universitetas: Hilkka Bergman – filologijos magistrė, švedų kalbos ir komunikacijos lektorėMinna Björkberg-Suominen – filologijos magistrė, švedų kalbos ir komunikacijos lektorė

Lietuva, Klaipėdos universitetas Aušra Mendelė – lietuvių filologijos ir švedų kalbos bakalaurė, švedų kalbos mokytoja Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje Virginija Jurgaitytė – filologijos magistrė, Klaipėdos universiteto švedų kalbos lektorė

Estija, Talino universitetas Kristiina Tedremaa-Levorato – filologijos magistrė, Talino universiteto švedų kalbos lektorė

Projekte taip pat dalyvavo: Lisbet Evelin Niinepuu – filologijos magistrė, švedų kalbos mokytoja Taline (Estija) Elisabeth Drion – skandinavistikos magistrė, švedų kalbos mokytoja Švedijoje  Maija Burima – lyginamosios literatūros profesorė, Daugpilio universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė (Latvija)

Susikurk švedų kalbos ir kultūros kursą pagal savo poreikius!

Į šią mokymo medžiagą įeina: tekstai, pratimai, žodynėliai su vertimu į estų, latvių ir lietuvių kalbą bei faktai apie Švediją.  Po tekstais yra pateikta nuorodų aktualiomis temomis, susijusiomis su Švedijos, Suomijos ir Baltijos šalių jaunimo kasdienybe, gyvenimu ir santykiais. Jaunuoliai susitinka, susipažįsta ir sužino apie vienas kito šalį. Tekstų kalbos lygis atitinka Europos kalbų mokėjimo lygius B1 ir B2. Temas galima pasirinkti bet kokia tvarka. Mokiniams – ši mokomoji medžiaga suteikia galimybę švedų kalbos mokytis savarankiškai pagal savo poreikius, bet kur ir bet kada. Mokytojas nebūtinas. Mokytojams – jūs galite šią medžiagą naudoti švedų kalbos pamokose. Atsižvelgdami į mokinių ar studentų poreikius ir turimą laiką, galite naudoti visą tekstą arba tam tikras jo dalis. Medžiagą galima lengvai panaudoti kaip papildomas užduotis pamokose ir namuose.

Žodynėlis

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, =akcinė bendrovė
akuten (talsp.)greitosios pagalbos skyrius
akutmottagning, -en, -argreitosios pagalbos skyrius
alkoholhalt, -enalkoholio kiekis
allemansrätt, -envisuotinės teisės būti gamtoje
allvarlig, -t, -a, -are, -astrimtas
altan, -en, -erterasa
an/se (-ser, -såg, -sett)traktuoti
anfallare, -n, =puolėjas
anhörig, -t, -aartimasis, giminaitis
ankomst, -en, -eratėjimas
anmäl/a, -er, -de, -tpranešti
annarslikusį laiką
anordna, -r, -de, -torganizuoti
anställd, -adarbuotojas, samdomas darbuotojas
anställningsintervju, -n, -erįdarbinimo intervju
ansvar, -etatsakomybė
ansvara, -r, -de, -tatsakyti
ansvarig, -t, -aatsakingas
ansök/a (-er, -te, -t)prašyti (vietos, stipendijos), pateikti prašymą
ansökan prašymas
ansök/a pengar, -er, -te, -tpateikti paraišką gauti finansavimą
antag/en, -et, -napriimtas
antal, -et, -enskaičius, kiekis
antingen… eller ….arba… Arba
arbetsgivare, -n, =darbdavys
arbetsintyg, -et =pažyma iš buvusios darbovietės apie turėtas pareigas ir išdirbtą laiką
arbetslöshet, -ennedarbas
arbetsterapet, -en, -erdarbo terapeutas
armbind/el, -eln, -larraištis ant rankovės
arrangemang, -et, =renginys
arrangera, -r, -de, -torganizuoti, surengti
arsenik, -enarsenas
arv, -et, =paveldas
assnygg, -t, -a (talsp.)žiauriai gražus
avboka, -r, -de, -tatšaukti
avbrytarbänk, -en, -aratsarginių suolelis
av en slumpatsitiktinai
avfall, -et, =atliekos
avgång, -en, -arišvykimas
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort)nulemti
avklara avslutningsexamina (-r, -de, -t)išlaikyti baigiamuosius egzaminus
avlösningssystem, -et =darbas pamainomis
avres/a, -an, -orišvykimas
avskur/en, -et, -nanupjautas
avsluta, -r, -de, -tužbaigti
avsnitt, -et, =skyrius
avstäng/d, -t, -daišjungtas, išbrauktas iš studentų sąrašų
ax/el, -eln, -larpetys

B

ban/a, -an, -orkelias, takas
band, -et, =prekių transporteris
bandage, -t, =tvarstis
banta, -r, -de, -tlaikytis dietos
barfota, =basas
barnvakt, -en, -ervaiko auklė
basta, -r, -de, -tišsimaudyti pirtyje
batteri, -et, -erakumuliatorius; elementai
bebo/dd, -tt, -ddaapgyvendinti
be/driva (-driver, -drev, -drivit)vykdyti
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit) būti
befolkning, -en, -argyventojai
befäst/a, -er, -e, befästįrengti ginybinius įtvirtinimus
begagna/d, -t, -depadėvėtas
behandla, -r, -de, -telgtis
behandling, -en, -argydymas
behållare, -n, =konteineris
behörighet, -en, -erkompetencija
behöv/a, -er, -de, -treikėti
belopp, -et, =suma
belöna/d, -t, -de apdovanotas
bemanningsföretag, -et =įdarbinimo įmonė
ben, -et, =koja
benskydd, -et, =kojų apsauga
bero på (-r, -dde, -tt)priklausyti nuo
beroende avpriklausomas nuo
besked, -et, =pranešimas
be/stå (-står, -stod, -stått)susidėti, susidaryti
beställ/a, -er, -de, -tužsakyti
bestäm/ma, -mer, -de, -tapsispręsti, nutarti, nuspręsti
bestört, =, -apriblokštas
besvik/en, -et, -nanusivylęs
besättning, -en, -arkomanda, įgula
bete sig (-r, -dde, -tt)elgtis
beteckning, -en, -arpavadinimas
betydande, =reikšmingas
betydligtženkliai
betyg, -et, =pažymys
beundra, -r, -de, -tžavėtis
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit)prisidėti prie
bidrag, -et, =stipendija, pašalpa
bilda, -r, -de, -tsuburti, susidaryti
bilregisterskylt, -en, -arautomobilio registracinis numeris
bistånd, -et, =parama
bit/a ihop (biter, bet, bitit)sukąsti dantis
björkris, -et, =beržų šakos
blandäktenskap, -et, =mišri santuoka
bli anställd (blir, blev, blivit)įdarbinti
bli av (blir, blev, blivit)pavykti
bli biten (blir, blev, blivit)užsikabinti
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit)baigti mokyklą
blinka, -r, -de, -tmirktelti
bli över (blir, blev, blivit)atlikti, likti
bly, -etšvinas
blyg, -t, -a, -are, -astdrovus
boende, -tbūstas
borgerlig vigs/el, -eln -larcivilinė santuoka
borgerlig, -t, -acivilinė (santuoka)
borggård, -en, -artvirtovės kiemas
bo/stad, -staden, -städerbūstas
bosätt/a sig (-sätter, -satte, -satt)apsigyventi
bott/en, -nen, -nardugnas
boulespel, -et, =petankė
brist påtrūkumas
bro, -n, -artiltas
bryggeri, -et, -eralaus darykla
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit)palūžti
bråk, -et, =ginčas
bråka, -r, -de, -tginčytis
buffé, -n, -eršvediskas stalas
burk, -en, -arskardinė
busig, -t, -a, -are,-astpadūkęs
busk/e, -en, -arkrūmas
bygg/a, -er, -de, -tstatyti
byggnad, -en, -er pastatas
byt/a skola (-er, -te, -t)pereiti į kitą mokyklą
bära upp (bär, bar, burit)atsinešti
bärnsten, -en, -argintaras
bärnstenshalsband, -et, =gintaro karoliai
bästis, -en, -argeriausias draugas
bättra sig (-r, -de, -t)pasitaisyti
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.)pederastas
böj/a sig, -er, de,-tpalinkti

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)Centrinė studijų paramos taryba
charmtroll, -et, =žavingas vaikas
chilla, -r, -de, -tilsėtis, atsipalaiduoti
coacha, -r, -de, -tmokyti
cool -t, -a, -are, -astšaunus

D

dagis Ur och skurdarželis „Bet kokiu oru”
dansföreställning, -en, -aršokio spektaklis
del/ta (-tar, -tog, -tagit)dalyvauti
dela ut (-r, -de, -t)įteikti
dela, -r, -de, -tdalintis
deltagare, -en, =dalyvis
dessutombe to
det är dagslaikas
diskborst/e, -en, -arindų plovimo šepetys
disktras/a, -an, -orpašluostė
dissonans, -en -ernedarnumas
doft, -en, -erkvapas
dosa, -an, -ordėžutė
dra, -r, drog, dragit (talsp.)vykti
drabba, -r, -de, -tpakenkti, nukentėti
driftig, -t, -a, -are, -ast veiklus
driv/a, -er, drev, drivitvaryti
drygt beveik
duka undan (-r, -de, -t) nudengti stalą
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt)pasirodyti

E

efter behovpagal poreikį
eftersökt, =, -apaklausus
egenskap, -en, -er savybė, bruožas
egentligeniš tikrųjų
el, -enelektra
elmästare, -n, =elektrikas
energikäll/a, -an, -orenergijos šaltinis
engagera sig, -r, -de, -tprisijungti, įsitraukti
enhet, -en, -er vienetas
enkel, -t, -enkla, enklare, enklastpaprastas
ensamstående, =vienišas
enskil/d, -t, -dapavienis, individualus
er/bjuda (bjuder, -bjöd, -bjudit)siūlyti
erbjudande, -t, -npasiūlymas
erfarenhet, -en, -erpatirtis
er/sätta (-sätter, -satte, -satt)pakeisti
ertappa/d, -t, -depagautas, aptiktas
erövra, -r, -de, -tužkariauti
extraknäck/a, -er, -te, -tpapildomai uždarbiauti

F

familjeföretag, -et, =šeimos įmonė
famn, -en, -arglėbys
farlig, -t, -a, -are, -astpavojingas
fartyg, -et, =laivas, keltas
fast datumnustatyta, pastovi data
fast inkomst, -en, -erpastovios pajamos
fastighet, -en, -erpastatas, nekilnojamas turtas
fatta tycke för (-r, -de, -t)patikti
fatta, -r, -de, -t (talsp.)suprasti
feijan (talsp.)facebook
festfixare, -n, =švenčių organizatorė
fika, -r, -de, -tužkandžiauti
fixa, -r, -de, -tsutvarkyti, suorganizuoti
fjäll, -et, =kalnas
flask/a, -an, -orbutelis
fleradaugiau; keli
flott/a, -an, -orlaivynas
flott/e, -en, -arplaustas
fly, -r, -dde, -ttpabėgti, pasitraukti, persikelti
flytande, =plūduriuojantis, laisvai (kalbėti)
flytta, -r, -de, -tperkelti
folkbokfördužregistruotas
Folkets Huskultūros namai
folkhögskol/a, -an, -orneformaliojo švietimo suaugusiųjų mokykla
folkomröstning, -en, -arreferendumas
folksjäl, -en, -artautos dvasia
folkvim/mel, -letminia, žmonių spūstis
fordon, -et, =transporto priemonė,
forsränning, -enplaukimas plaustu sraunia upe
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt)tęsti
fortfarandevisdar
fossilt bränsle, -t, -niškastinis kuras
fotfäste, -t, -npusiausvyra, pagrindas po kojomis
frakt, -en, -erpervežimas, krovinys
frimärke, -t, -npašto ženklas
fristående, =atskiras
frys/a in (fryser, frös, frusit)užšaldyti
främstpirmiausia
fuktig, -t, -a, -are, -astdrėgnas
fullklottra/d, -t, -depripaišytas
fundera på (-r, -de, -t)pagalvoti
fundera, -r, -de, -tgalvoti, svarstyti
fungera, -r, -de, -tbūti, atstoti 
funktionshindra/d, -t, -deneįgalus žmogus
funktionsnedsättning, -en, -arnegalia
fuska, -r, -de, -tsukčiauti, nusirašinėti
fyll/a, -er, -de, -tsukankti (metų)
fyllogäng, -et, =girtų žmonių kompanija
fynda, -r, -de, -tpigiai nusipirkti gerą daiktą
få insyn (får, fick, fått)susipažinti
få klart (får, fick, fått)išsiaiškinti
få lust (får, fick, fått)užsinorėti
få reda på (får, fick, fått)sužinoti
få syn på (får, fick, fått)pamatyti
få tag i (får, fick, fått)gauti
fånga intresse, -r, -de, -tsudominti
fäll/a en tår (-er, -de, -t)nubraukti ašarą
färdig, -t, -abaigtas
färdtjänst, -enpavežimo paslauga
färg, -en, -erdažai
färj/a, -an, -orkeltas
fästning, -en, -artvirtovė
föds/el, -eln, -largimimas
följ/a med (-er, -de, -t)sekti
följare, -n, =sekėjas
följd, -en, -erpasekmė
förare, -n, =vairuotojas
förband, -et, =tvarstis, raištis, bintas
förbere/dd, -tt, -ddapasiruošęs
förbered/a, -er, -de, förberettparuošti
förberedelse, -n, -r pasiruošimas
förbjud/en, -et, -nauždraustas
fördela, -r, -de, -tpadalinti
fördröj/a, -er, -de, -tuždelsti, pavėlinti
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit)pasitaikyti
förena, -r, -de, -tsuvienyti
förening, -en, -arsąjunga, draugija
före/slå (-slår, -slog, -slagit)pasiūlyti
företag, -et, =įmonė
för handrankomis
förfärlig, -t, -a, -are, -astsiaubingas
förgävesveltui
förlova sig, -r, -de, -tsusižadėti
förmåg/a, -an, -orgebėjimas
förmodligentikriausiai, ko gero
förnya, -r, -de, -tatnaujinti
förnyelsebar, -t, -aatsinaujinantis
förorena, -r, -de, -tteršti
förort, -en, -erpriemiestis
förpackning, -en, -arpakuotė
förrestentarp kitko
försena sig, -r, -de, -tpavėluoti
försiktig, -t, -a, -are, -astatsargus
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits)būti atidėtam
forskning, -en, -artyrimas
förskol/a, -an, -orikimokyklinė įstaiga, darželis
förskoleklass, -en, -erparuošiamoji klasė
förskoleverksamhet, -en, -erikimokyklinis užimtumas
för … skulldėl
förslag, -et, =pasiūlymas
förslitningsskad/a, -an, -orlėtinė trauma
försommar, -enankstyva vasara
för/störa (-stör, -störde, -stört)sugadinti, gadinti
försvara sig (-r, -de, -t)gintis
försäkring, -en, -ardraudimas
försäljning, -en, -arpardavimas
för tillfälletšiuo metu
förtjust, =, -asusižavėjęs
förtroende, -etpasitikėjimas
förtvivla/d, -t, -deapimtas nevilties
förutanksčiau
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt)reikalauti, sąlygoti
förutombe
förutsättning, -en, -ar sąlyga
förväntning, -en, -ar lūkestis
föräldradag, -en, -ar„mamadienis / tėvadienis“
föräldraförsäkring, -en, -artėvystės draudimas
föräldraledig, -t, -atėvystės atostogose
föräldrapenning, -envaiko priežiūros atostogų išmoka

G

gal/en, -et, -naišprotėjęs
ge intryck (ger, gav, gett/givit)padaryti įspūdį
ge råd (ger, gav, gett/givit)duoti patarimus
ge sig (ger, gav, gett/givit)pasiduoti, praeiti, atlėgti
ge sig på (ger, gav, gett/givit)užpulti
ge upp (ger, gav, gett/givit)pasiduoti
ge ut (ger, gav, gett/givit)išleisti
gemensam, -t, -mabendras
genastiškart
genomtänkt, =, -aapgalvotas
genuin, -t, -atikras
genusinriktning, -en, -arlytinio auklėjimo pakraipa
genusmedvetenhet, -ensuvokimas apie lyčių skirtumus
gevär, -et, = ginklas
gilla läget (-r, -de, -t)patenkintas
gissa, -r, -de, -tatspėti
givetvisžinoma
glasigloo, – n, -r / -erstiklo atliekų konteineris
glåpord, -et, =įžeidžiantis žodis
god/känna (-känner, -kände, -känt)patvirtinti
godishalsband, -et, =karoliai iš saldainių
godkän/d, -t, -daįskaitytas
godnattsag/a, -an, -orvakaro pasaka
gott omdaugybė, gausa
grann/e, -en, -arkaimynas
gränsa till (-r, -de, -t)būti ant ribos
gräs, -et, =žolė
gräsklippning, -enžolės pjovimas
gräsmatt/a, -an, -orveja, žolė
gratis, =nemokamai
grej, -en, -erdalykas
grunda/d, -t, -deįkurti
grundskol/a, -an, -orpagrindinė mokykla
gruv/a, -an, -orkasykla
gruvbolag, -et, =kasybos įmonė
gräv/a fram (-er, -de, -t)ištraukti
gräv/a, -er, -de, -tkasti
grönskande, =žaliuojantis
gröt, -en, -erkošė
gullig, -t, -a, -are, -astmielas
gumm/a, -an, -orsenelė, sena moteris, mažute
gym, -met, =sporto klubas, salė
gå fram (går, gick, gått)prieiti
gå i retur (går, gick, gått)būti perdirbtam
gå i uppfyllelse (går, gick, gått)išsipildyti
gå överstyr (går, gick, gått)nesuvaldyti
gå på helspänn (går, gick, gått)būti įtampoje
gå sönder (går, gick, gått)sudužti
gå ut gymnasiet (går, gick, gått)pabaigti gimnaziją
gäll/a, -er, -de, -tgalioti; kalba eina apie…
gäng, -et =kompanija, grupė
gärnings/man, -mannen, – männusikaltėlis
gästkort, -et, =svečio kortel;ė
göra bort sig (gör, gjorde, gjort)apsijuokti
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort)gerai pasirodyti
göra sällskap (gör, gjorde, gjort)sudaryti komapniją
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort)susiruošti
göra sig redo (gör, gjorde, gjort) susiruošti
göra slut (gör, gjorde, gjort)nutraukti santykius
göra tabbar (gör, gjorde, gjort)suklysti

H

ha fullt upp (har, hade, haft)labai užsiėmęs
ha ingen aning (har, hade, haft)neturėti jokio supratimo
ha koll (har, hade, haft)žinoti
ha kvar (har, hade, haft)išlaikyti
ha något i bakfickan (har, hade, haft)turėti užantyje
ha på gång (har, hade, haft)daryti, užsiimti
ha råd (har, hade, haft)turėti lėšų
ha tur (har, hade, haft) 
halka, -r, -de, -tpasisekti
halvlek, -en, -arpaslysti
halvö, -n, -arpusfinalis
hand/bok, -en, -böckerpusiasalis
handel, -ninstrukcija
handikappbuss, -en, -arneįgaliųjų autobusas
handla om (-r, -de, -t)būti apie
hantera, -r, -de, -tdirbti su
hantverk, -et, =amatas
hatbrott, -et, =neapykantos nusikaltimas
hav, -et, =jūra
helstlabiausiai
hem/stad, -staden, -städergimtasis miestas
hembygd, -en, -ergimtinė
hembygdsrätt, -enteisė gyventi Alandų salose, Alandų „pilietybė“
heminredning, -en, -arinterjeras
hemkunskap, -entechnologijos (dalykas)
hemmaplan, -ennamuose (t.y. Švedijoje)
hemsid/a, -an, -orinterneto svetainė, namų svetainė
hemtjänstensocialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms namuose
hemtrevlig, -t, -a, -are, -astjauku kaip namuose
henjis / ji
himla (talsp.)baisiai, žiauriai
hitta, -r, -de, -trasti
hjälm, -en, -aršalmas
hjälpmed/el, -let =kompensacinė priemonė
hjälpverksamhet, -en, -erlabdaringa veikla
hot, -et, =grėsmė
humaniora (pl.)humanitariniai mokslai
hundspann, -et, =šunų kinkinys
hur många gånger som helstkiek nori kartų
hushåll, -et, =namų ūkis
hushållsvar/a, -n, -orbuities prekės
husmanskost, -ennaminis maistas
huttra till (-r, -de, -t)sudrebėti
huvudansvar, -etpagrindine atsakomybe
hyr/a ut (-hyr, -de, -t)išnuomoti
håll/a ett tal (håller, höll, hållit)sakyti kalbą
håll/a fast vid (håller, höll, hållit)laikytis
håll/a kontakten (håller, höll, hållit)palaikyti ryšį
håll/a med (håller, höll, hållit)sutikti, pritarti
håll/a om (håller, höll, hållit)apkabinti
håll/a på med (håller, höll, hållit)užsiimti
håll/a sig borta (håller, höll, hållit)laikytis
hållbar utveckling, -en, -artvari plėtra
hållbar, -t, -atvarus
häftig, -t, -a, -are, -astšaunus
hämta, -r, -de, -tparsisiųsti iš interneto
händ/a, -er, -e, häntatsitikti
hänförande, =žavingas
häng/a med (-er, -de, -t)būti kartu, būti su
häng/a ute (-er, -de, -t)būti lauke
härstamma, -r, -de, -tkilti iš
höglju/dd, -tt, -ddatriukšmingas
högskoleprov, -et, =žinių patikrinimo egzaminas siekiant stoti į aukštąją mokyklą
högtidlig, -t, -a, -are, -astiškilmingas
högutbilda/d, -t, -desu aukštuoju išsilavinimu
höj/a, -er, -de, -tpakelti
höns, -et, =višta
hörlur, -en, -arausinė

I

i anslutning tillšalia
i dagligt talšnekamojoje kalboje
idrott, -en, -ersportas
idrottsolyck/a, -an, -ornelaimingas atsitikimas sporte
i förhållande tillaplink
i förvägiš anksto
i god tidanksčiau laiko
illablogai
illa till modsbūti blogos nuotaikos
i lugn och roramiai
i marginalenparibyje
imponera -r, -de, -tdaryti įspūdį
inblanda/d, -t, -deįtrauktas
inbrott, -et, =įsilaužimas
inkalla/d, -t, -depakviestas
inkomst, -en, -erpajamos
inlinda/d, -t, -desuvyniotas
innanför
innebandy, -ngrindų riedulys
inne/bära (-bär, -bar, -burit)reikšti
innegård, -en, -arvidinis kiemas
innehåll, -et =turinys
in/föra (-för, -förde, -fört)įvesti, pradėti
in/gå (-går, -gick, -gått)sudaryti
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått )sudaryti santuoką
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått)sudaryti partnerystės sutartį
in/leda (-leder, -ledde, -lett)pradėti
inofficiell, -t, -aneoficialus
in/se (-ser, -såg, -sett)suprasti, suvokti, įžvelgti
inseminera, -r, -de, -tdirbtinai apvaisinti
i nära anslutningnetoli
i samband medtuo pačiu, kartu
inslag, -et, =dalis
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit)net nespėti
intillšalia
invadera, -r, -de, -t užimti, okupuoti
invandrare, -n, =imigrantas
invånare, -n, =gyventojas
ispås/e, -en, -armaišelis su ledu
i stället förvietoje to

J

jobbig, -t, -a, -are, -astsunku, sudėtinga
jord, -enžemė
jämfört medpalyginti su
jämn, -t, -a, -are, -ast vienodas
järnmalm, -en, -ergeležies rūda
jättetråkig, -t, -a,labai nuobodus

K

kandidat, -en, -erbakalauras
kapsyl, -en, -erbutelio kamštukas
kasta sig om halsen (-r, -de, -t)pulti ant kaklo
kasta, -r, -de, -tmesti
kastell, -et, =citadelė
kelig, -t, -a, -are,-astlipšnus, mielas
kila iväg (-r, -de, -t)bėgti
kladdig, -t, -a, -are, -astlipnus
klara  upp (-r, -de, -t)išaiškinti
klara av (-r, -de, -t)pajėgti, sugebėti
klara sig (-r, -de, -t)susitvarkyti
klipp/a, -er, -te, -t„uola“, t.y. patikimas žmogus, pjiauti, kirpti
kliv/a (kliver, klev, klivit)žengti
kliv/a på (kliver, klev, klivit)įlipti
klädkedj/a, -an, -ordrabužių parduotuvių grandinė
klänningsfick/a, -an, -orsuknelės kišenė
klättra, -r, -de, -tlaipioti
knappastvos
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit)užmegzti kontaktą
knyt/a (knyter, knöt, knutit)rišti
knyte, -t, -nlauknešys
knytkalas, -et, =suneštinis vakarėlis
knåda, -r, -de, -tsuminkyti
knä, -(e)t, -nkelis
knäckt, =, -apalaužtas
knäpp, -t, -a, -are, -astišprotėjęs
knäskål, -en, -arkelio girnelė
kolla, -r, -de, -tpažiūrėti
kollektivtrafik, -envisuomeninis transportas
komm/a förbi (kommer, kom, kommit)užeiti
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit)susidurti su, kelyje susitikti
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit)prisiminti
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit)siūlyti
komm/a överens (kommer, kom, kommit)susitarti
kommun, -en, -ersavivaldybė
kompisgäng, -et, =draugų kompanija
komvuxsuaugusiųjų vidurinė mokykla
konståkning, -endailusis čiuožimas
konungarike, -t, -nkaralystė
koppar, -nvaris
koppla upp sig (-r, -de, -t)prisijungti
korridorrum, -met, =kambarys studentų bendrabutyje
kosttillskott, -et, =maisto papildas
kraftig, -t, -a, -are, -aststipriai
krama, -r, -de, -tapkabinti
kranskommun, -en, -erkaimyninė savivaldybė
kratt/a, -an, -orgrėblys
krossa, -r, -de, -tsutrupinti
krydd/a, -an, -orprieskonis
kryssning, -en, -ar kruizas
krånglig, -t, -a, -are, -astsudėtingas, painus
kräk/as, -s, -tes, -tsvemti, pykinti
krävande, =reiklus, atsakingas
kungahus, -et, =karališkasis dvaras, rūmai
kunglighet, -en, -erkarališkosios šeimos narys
kunskap, -en, -er žinios
kupp, -en, -erperversmas
kurort/stad, -staden, -städerkurortas
kursare, -n, = (talsp.)kurso draugas
kust, -en, -erpakrantė, pajūris
kustområde, -t, -npajūrio ruožas, pajūrio regionas
kval, -et, =atrenkamosios varžybos
kylig, -t, -a, -are, -astžvarbus
käk, -et (talsp.)valgis, maistas
källare, -n, =rūsys
känn/a på (-er, kände, känt)pačiupinėti
kärnämne, -t, -npagrindinis dalykas
kärnkraftverk, -et, =atominė jėgainė
kö, -n, -ereilė
könsfördelning, -enlyčių pasiskirstymas
könsneutral, -t, -a, -are, -astneutralus lyčių atžvilgiu
könstillhörighet, -enpriklausymas kuriai nors lyčiai
kör, -en, -erchoras
köttfärspaket, -et, =mėsos faršo pakuotė

L

ladda ner (-r, -de, -t)parsisiųsti iš interneto
laddningsbar, -t, -apakraunamas
lag, -et, =komanda
lagmännisk/a, -an, -orkomandos žmogus
lagstadga/d, -t, -deįstatymais įteisintas
lagstiftning, -enįstatymų leidyba
lagtingsval, -et, =inkimai į Lagtingą – Alandų salų parlamentą
lakan, -et, =paklodė
landsbygd, -enkaimas
landsdel, -en, -aršalies dalis
landskamp, -en, -ertarptautinės varžybos
landskap, -et, =etnografinis regionas, kraštas, kraštovaizdis
landsnum/mer, -ret, =šalies kodas
lastbilsflak, -et, =sunkvežimio priekaba
led, -en, -ersąnarys
legitimation, -en, -erasmens dokumentas
likapo lygiai
likställ/a, -er, -de, -tprilyginti, suvienodinti
lita på (-r, -de, -t)pasitikėti
lite grannšiek tiek
livsmed/el, -let, =maisto produktai
livvakt, -en, -erasmens sargybinis
lock, -et, =dangtelis
loppis, -en -arblusų turgus
lossa, -r, -de, -tatrišti
lotta ut (-r, -de, -t)paleisti loterijon
lottovinst, -en, -erloterijos laimėjimas
lova, -r, -de, -tpažadėti
lovande, =žadantis
lukta illa (-r, -de, -t)dvokti
lunchlåd/a, -an, -orpietų dėžutė
lunka, -r, -de, -tvilktis, šliaužti
luta sig (-r, -de, -t)palinkti
luta/d, -t, -deatsirėmęs
lyft/a, -er, -te, -tkelti, kilnoti
lågenergilamp/a, -an, -ortaupioji lempute
lån, -et, =paskola
låna ut (-r, -de, -t)paskolinti
långvarig, -t, -a, -are, -astilgalaikis
låt, -en, -ardaina
låt/a (låter, lät, låtit)skambėti
läge, -t, -nsituacija, padėtis
lägg/a ner (-er, lade, lagt)uždaryti
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt)įkelti
läggning, -en, -arpakraipa
läkemed/el, -let, =vaistai
lämna in (-r, -de, -t)priduoti
lämplig -t, -a, -are, -ast tinkamas
län, -et, =apskritis
längdskidor (pl.)kroso slidės
längta efter (-r, -de, -t)ilgėtis
länk, -en, -arnuoroda
läskig, -t, -a, -are, -astkraupus, nejaukus
lätta över (-r, -de, -t)palengvėti
löfte, -t, -npažadas
löpträna, -r, -de, -ttreniruotis bėgiojant
lös/a medlemskap (-er, -te, -t)išsipirkti narystę 

M

m/s (eng. motorship)motorlaivis
magist/er, -ern, -rarmagistras
majbras/a, -an, -orgegužės laužas
maritim, -t, -ajūrinis
marknad, -en, -erturgus, rinka
marknadsför/a, =, -de, -tvesti rinkodarą, parduoti, įvesti į rinką
marknadsledare, -n, =rinkos lyderis
matlagning, -envalgio gaminimas
matrester (pl.)maisto atliekos
matte (talsp.)matematika
medborgarskap, -et =pilietybė
meddelande, -t, -nžinutė
medelklass, -en, -ervidurinioji klasė
medlem, -men, -marnarys
medresenär, -en, -erbendrakeleivis
mellanmål, -etužkandžiai
mellerstacentrinis, vidurio
meningsfull, -t, -a, -are, -astprasmingas
messa, -r, -de, -t (talsp.)siųsti trumpąją žinutę
midj/a, -an, -orliemuo
midnattssol, -envidurnakčio saulė
mil/d, -t, -da, -are, -astšvelnus
miljö, -n, -ergamta
miljöstation, -en, -eratliekų surinkimo aikštelė
miljövänlig, -t, -a, -are, -astdraugiškas gamtai, aplinkai
minoritet, -en, -ermažuma
minska, -r, -de, -tsumažinti, mažėti
minska/s, -s, -des, -tsbūti sumažintam
missa, -r, -de, -tpraleisti
misshandel, -nsmurtas
misstag, -et, =klaida
modersmål, -et =gimtoji kalba
modevisning, -en, -armadų demonstravimas
mord, -et, =nužudymas
mordförsök, -et, =pasikėsinimas nužudyti
motståndare, -n, =varžovas
motsvara, -r, -de, -tatitikti
motsvarighet, -en, -eratitikmuo
musikutrustning, -en, -armuzikos įranga
muskelbristning, -en, -arraumenų trūkimas
muskelfäste, -t, -nraištis
mygg, -enuodas
myndig, -t, -apilnametis
myndighet, -en, -erinstitucija
mynta, -r, -de, -tsugalvoti
myr, -en, -arpelkė, užpelkijęs ežeras
mys/a, -er, -te, -tjaukiai leisti laiką
mysig, -t, -a, -are, -astjaukus
målgrupp, -en, -ertikslinė grupė
mållöstbe tikslo
målmedvet/en, -et, -nasąmoningas
mångfald, -en, -erįvairovė
möjlig, -t, -aįmanomas
mördarsnig/el, -eln, -larispaninis šliužas
mörkhya/d, -t, -detamsiaodis
mösspåtagning, -enstudentiškų kepuraičių užsidėjimo ceremonija
möte, -t, -nsusitikimas

N

nak/en, -et, -nanuogas
nation, -en, -erstudentų sąjunga
nationskort, -et, =studentų sąjungos kortelė
naturbruk, -etžemės ūkis
naturtillgång, -en, -argamtos ištekliai
naturvårdsverketGamtos apsaugos tarnyba
naturvetenskap, -engamtos mokslas
nicka, -r, -de, -tlinktelėti
niorna (pl.)devintos klasės mokiniai
noggrann, -t, -a, -are, -astkruopštus
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.)paranojiškas
nosa, -r, -de, -tuostyti
nubbevis/a, -an, -oružstalės dainelė
nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rastblaivus
nyskörda/d, -t, -deką tik nuimtas (derlius)
nyttig, -t, -a, -are, -astnaudingas
nyutexaminera/d, -t, -deneseniai gavęs diplomą
någonstanskur nors
nämn/a, -er, -de, -tpaminėti, minėti
närbeläg/en, -et, -nanetolimas, artimas
näring, -en, -ar verslo šaka
närma sig, -r, -de, -tartėti
nätsid/a, -an, -orinternetinė svetainė
nöj/a sig (-er, -de, -t)pasitenkinti
nöj/d, -t, -da, -are, -astpatenkintas

O

oavsettnepaisant
obligatorisk, -t, -aprivalomas
odla, -r, -de, -tauginti (augalus)
odlare, -n, =augintojas
odlingssäsong, -en, -erauginimo sezonas
offentlig, -t, -a, -are, -astviešas
okamratlig, -t, -anedraugiškas
ombord laive
omfatta, -r, -de, -tapima
omgivande, =aplinkinis
område, -t, -napylinkė, teritorija, rajonas, kvartalas, regionas
omslagspapp/er, -ret, =pakavimo popierius
omvårdnad, -enpriežiūra
onödig, -t, -anereikalingas
ordentlig, -t, -a, -are, -astgerai
ordförande, -n, =pirmininkas
ordinarie, =įprastas
ordna, -r, -de, -torganizuoti
orka, -r, -de, -tpajėgti
oroa sig, -r, -de, -tneraminti
ort, -en, -ervietovė
otäck, -t, -a, -are, -astnemalonus
outhärdlig, -t, -aneištveriamas
ovanlig, -t, -a, -are, -astneįprastas

P

pallkrag/e, -en, -arkrovinio padėklo rėmas
palt, -en, -arkraujiniai kukuliai
pant, -en, -eružstatas
pappersmass/a, -an, -orceliuliozė
parhus, -et, =dvibutis namas
passa på (-r, -de,-t)pasinaudoti proga
passa, -r, -de, -tprižiūrėti, tikti
passningsövning, -en, -arperdavimo pratybos
pendla, -r, -de, -tvažinėti į kitą miestą studijuoti ar dirbti
pentry, -t, -nvirtuvėlė
periodvistam tikrą laiką
persilja, -npetražolė
pigga upp (-r, -de, -t)pralinksminti
pigga upp sig (-r, -de, -t)pralinksminti
pilla, -r, -de, -tkrapštyti
plan, -en, -eraikštė
plantera, -r, -de, -tsodinti
plantering, -en, -arsodinukas
planteringskärl, -et, =sodinimo indas
plastburk, -en, -arplastikinis indelis
plastfolie, -n, -rplatikinė plėvelė
plastkass/e, -en, -arplastikinis maišelis
plinga till (-r, -de, -t)skambtelėti
plocka fram (-r, -de, -t)paimti, išimti, ištraukti
plocka svamp (-r, -de, -t)grybauti
plocka, -r, -de, -trinkti
plugga, -r, -de, -tmokytis, studijuoti
pluggande, -t -nstudijos
plåg/a -an, -orkančia, skausmas
polare, -n, = (talsp.)draugas
polcirk/el, -n, -larpoliarinis ratas
porslin, -etindai
portionssnus, -et, -erkramtomo tabako porcija
poäng, -en, =kreditas
praoa, -r, -de, -tatlikti praktiką darbo vietoje
praoplats, -en, -erpraktikos vieta
pricklygiai
pris, -et, = el. priserprizas
proppfull, -t, -apilna, labai daug
provsmaka, -r, -de, -tragauti
prägla, -r, -de, -tįtakoti
präglas, =, -des, -ts dominuoja
pumpa upp (-r, -de, -t)pumpuoti
  
punk, -enpankas
puss, -en, -arbučinys
pyssla, -r, -de, -tknebinėtis, krapštytis
pyttsannesąmonė
påbörja, -r, -de, -tpradėti
på direktentuoj pat, iškart
på egen handsavarankiškai
på frivillig basissavanoriškai
påföljd, -en, -er pasekmė
på grund avdėl
på/gå, (-går, -gick, -gått)vykti
på nätetinternete
påtår, -endar viena porcija kavos
påverka, -r, -de, -tįtakoti, paveikti

R

rabatt, -en, -ernuolaidos
radhus, -et, =kotedžas
rankning, -en, -arįvertinimas, reitingas
ras, -et, =griūtis
rasa, -r, -de, -tgriūti
raw food-glass, -en, -aržaliavalgiški ledai
rederi, -et, -er laivininkystės bendrovė, laivybos kompanija
redskap, -et, =įrankis
regelbund/en, -et, -nareguliarus
reglera, -r, -de, -tįteisinta
rekrytering, -en, -arpersonalo skyrius, įdarbinimas
rensa, -r, -de, -travėti
res/a sig (-er, -te, -t)atsistoti, pakilti
resmål, -et, =destinacija, kelionės kryptis
returres/a, -an, -orkelionė atgal
rik, -et, -enkaralystė
rimlig, -t, -a, -are, -astpagrįstas, priimtinas
ringa, =mažas, nereikšmingas
rod/er, -ret, =šturvalas
roddare, -n, =irkluotojas
rodna, -r, -de, -tparausti
rollator, -n, -ervaikštynė
rull/e, -en, -arritinėlis
rullande dagismobilusis darželis
rullande schema (-t, -n)slenkantis grafikas
rutt, -en, -ermaršrutas
rym/ma, -mer, -de, -tpabėgti
rådgivare, -n, =patarėjas
rådhus, -et, =rotušė
råka illa ut (-r, -de, -t)nutikti nelaimei, patekti į bėdą
råka, -r, -de, -tnetyčia (kažką padaryti)
rån, -et, =vagystė
räck/a (till), -er, -te, -tpakakti, užtekti
rätt som det ärstaiga
rätt, -en, -erpatiekalas
rättighet, -en, -erteisė
rättvis, -t, -ateisingas
rättvisemärkt, =, -apažymėtas sąžiningos prekybos ženklu
rökförbud, -et, =draudimas rūkyti
röra sig (rör, rörde, rört)kalba eina apie, tai susiję su
röst, -en, -erbalsas
rösta, -r, -de, -tbalsuoti

S

sakna, -r, -de, -attrūkti
samarbeta, -r, -de, -tbendradarbiauti
samarbetsförmåga, -ngebėjimas bendradarbiauti
samhällelig, -t, -avisuomeninis, socialinis
samhällskunskap, -en, -ervisuomenės mokslas
samhällsmotstånd, -etvisuomenės pasipriešinimas
samhällsvetenskap, -ensocialinis / visuomenės mokslas
samköna/d, -t, -detos pačios lyties
samman/binda (-binder, -band, -bundit)sujungti
sammanfatta, -r, -de, -tapibendrinti
sammanlagtiš viso
samordna, -r, -de, -tkoordinuoti
samtal, -et, =pokalbis
samtidigttuo pat metu
samtligavisi
sanningsenligt sąžiningai
satsa på (-r, -de, -t)stengtis, investuoti
schysst, =, -a (talsp.)geras, klasiškas, superinis
se efter (ser, såg, sett)prižiūrėti
se till (ser, såg, sett)pasirūpinti
segermål, -et, =pergalingas įvartis
separation, -en, -erskyrybos
sevärdhet, -en, -erlankytina vieta
signalera, -r, -ade, -atsignalizuoti
silversmed, -en, -ersidabrakalys
sinne för humorhumoro jausmas
sistpaskutinis kartas
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit)sėsti prie stalo
sjukgymnast, -en, -erfizioterapeutas
sjukgymnastik, -enfizioterapija
sjuksköterska, -n, -orslaugytoja
självförsvar, -et, =savigyna
självklarhet, -en, -ersavaime suprantamas dalykas
självständig, -t, -a, -are, -astsavarankiškas
självstyr/d, -t, -daautonominis
sjöfart, -enjūreivystė
skad/a, -an, -oržala
skada sig (-r, -de, -t)susižeisti
skada/d, -t, -desužeistas
skadedjur, -et, =kenkėjas
skadegörelse, -n, -ržala
skaffa sig (-r -de -t)įgyti
skaffa, -r, -de, -tįsigyti, rasti, susirasti
skaka hand (-r, -de, -t)paspausti ranką
skapa, -r, -de, -tsukurti
skatt, -en, -ermokestis
ske, -r, -dde, -ttvykti
skicklighet, -en, -ermeistriškumas
skiffergas, -en, -erskalūnų dijos
skilj/a, -er, -de, -tskirti
skitkul (talsp.)žiauriai smagu
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit)įmušti, šauti
skjutsa, -r, -de, -tpavežti
skog, -en, -armiškas
skoj, =smagu
skoja, -r, -de, -tjuokauti
skolavslutning, -en, -armokslo metų pabaigos šventė
skolbetyg, -et =Brandos atestatas
skolka, -r, -de, -tbėgti iš pamokų
skollov, -et, =mokyklos atostogos
skolplikt, -en, -erprivalomas mokslas
skoltrött, =, -apavargęs nuo studijų
skott, -et, =šūvis
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit)šūktelėti
skräp, -et, =šiukšlė
skutta, -r, -de, -tšokinėti
skydda, -r, -de, -tsaugoti
skyhög, -t, -alabai aukštas
skyltfönst/er, -ret, =vitrina
skynda sig (-r, -de, -t)skubėti
skåla, -r, -de, -tiškelti tostą
skämta, -r, -de, -tjuokauti
skämtsamtjaukaujant
skänk/a, -er, -te, -tatiduoti, dovanoti
skärgård, -en, -ararchipelagas, salynas
skörd, -en, -arderlius
skörda, -r, -de, -tnuimti derlių
skördefest, -en, -erderliaus šventė
sköt/a, -er, -te, -tužsiimti; tvarkyti
skötersk/a, -an, -orslaugytoja
slagsmål, -et, =muštynės
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit)griebti
slit/a (sliter, slet, slitit)nudėvėti
slogan, -sšūkis
slump, -en, -aratsitiktinumas
slutbetyg, -et, =galutinis pažymys
slutprov, -et, =baigiamuosius egzaminus
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit)kaip pirštu į akį
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit)nušauti du zuikius vienu šūviu
slåss, =, slogs, slagitsmuštis
släpa sig (-r, -de, -t)vilktis
släpp/a iväg (-er, -te, -t)išleisti
slöjd, -en, -ersmulkusis amatas
slösa, -r, -de, -tšvaistyti
SM / svenskt mästerskapŠvedijos čempionatas
smacka, -r, -de, -tčepsėti
smart, =, -a, -are, -astprotingas
smidesverk/stad, -staden, -städerjuvelyrikos dirbtuvė
smycka, -r, -de, -tpapuošti
smycke, -t, -npapuošalas
smygtitta, -r, -de, -tpaslapčia žiūrėti
småbrukare, -n, =smulkus ūkininkas
småningompamažu
smärt/a, -an, -orskausmas
smärtstillande med/el, -let, =nuskausminamieji
snack, -et = (talsp.)kalba
snus, -etkramtomas tabakas
snusförsäljning, -en, -arkramtomo tabako pardavimas
snygg, -t, -a, -are, -astgražus
snöre, -t, -nvirvutė, raištelis
snöskot/er, -ern, -rarsniego motociklas
socialen (talsp.)socialinės rūpybos skyrius
sopor (pl.)šiukšlės
sopsortera, -r, -de, -trūšiuoti atliekas
sopsortering, -en, -aratliekų rūšiavimas
soptunn/a, -an, -oršiukšlinė
sortera, -r, -de, -trūšiuoti
spara, -r, -de, -ttaupyti, tausoti
sparsam, -t, -ma, -mare, -masttaupus
specialkost, -enspeciali mityba
sportlov, -et, =mokinių žiemos atostogos, skirtos sportuoti
spridning, -en, -arpaplitimas
spy upp (-r, -dde, -tt)išvemti
spår, -et, =pėdskas
spän/d, -t, -daįsitempęs
spänn (talsp.)kronos
spänn/a (spänner, spände, spänt)įsitempti
spännande, =įdomu, įdomus
stackar/e, -(e)n, =vargšelė
stackars, = vargšelis
stadsdel, -en, -armikrorajonas
stadskärn/a, -an, -ormiesto centras
stadsodling, -en, -ardaržas mieste
stadstull, -en, -armiesto muitinė
stappla, -r, -de, -tklibinkščiuoti
starta eget (-r, -de, -t)pradėti privatų verslą
statlig, -t, -avalstybinis
statsminist/er, -ern, -rarpremjeras
steg, -et, =žingsnis
sten, -en, -arakmuo
stenhår/d, -t, -dalabai įtemptas, sunkus
sträck/a sig (-er, -te, -t)ištiesti ranką į ką nors
sträva efter (-r, -de, -t)siekti
studentbo/stad, -städerstudentų bendrabutis
studentkår, -en, -erstudentų sąjunga
studentmöss/a, -an, -orgimnaziją baigusių mokinių kepuraitė
studentmottagning, -en, -aršventinis gimnazijos baigimo vakaras
studiebidrag, -et, =studijų stipendija
studielån, -et, =studijų paskola
studiemed/el, -let, =lėšos studijoms, studijų parama
stug/a, -an, -ornamelis, vasarnamis
stuka, -r, -de, -tišsinarinti
styrk/a, -an, -orstiprybė
styrketräna, -r, -de, -ttreniruotis kilnojant svarmenis
stål, -etplienas
städdag, -en, -ar tvarkymosi diena
ställ/a i ordning (-er, -de, -t)padėti į vietą, paruošti
ställ/a upp (-er, -de, -t)padėti
stäm/ma, -mer, -de, -tatitikti; taip ir būti
stämning, -ennuotaika
stöd, -et, =parama
stödj/a (stödjer, stödde, stött)remti
stör/d, -t, -dasusinervinᶒs
sug/en, -et, -natrokštantis
sur, -t, -a, -are, -astpiktas
sura, -r -de, -tpykti, būti paniurusiam
surfplatt/a, -an, -orplanšetinis kompiuteris
Svenskport, -enŠvedų vartai
syfta på (-r, -de, -t)nurodyti į
syrr/a, -an, -or (talsp.)sesuo
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt)užimti
så klartžinoma
så syndkaip gaila
såsomtokie kaip
såväl … somir… ir
säkerhet, -ensaugumas
säkerttikrai
sällskap, -et, =kompanija
särskil/d, -t, -daypatingas
sätt, -et, =būdas
sätt/a frön (sätter, satte, satt)sėti sėklas
sätt/a på (sätter, satte, satt)įjungti
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt)atsisėsti
sök/a, -er, -te, -tieškoti, prašyti, stoti (į gimnaziją)
sök/a upp (-er, -te, -t)surasti
sökande, -n, =pareiškėjas, prašantysis

T

ta en rund/a, -an, -orpasivaikščioti
ta hand om (tar, tog, tagit)pasirūpinti
ta itu med (tar, tog, tagit)užsiimti
ta ledigt (tar, tog, tagit)pasiimti laisvą dieną / atostogų
ta reda på (tar, tog, tagit)sužinoti
ta sig (tar, tog, tagit)atsigauti, paaugti, sustiprėti
ta sig fram (tar, tog, tagit)judėti pirmyn
ta sig till (tar, tog, tagit)nusigauti, nuvykti
ta studenten (tar, tog, tagit)išlaikyti abitūros egzaminus, baigti gimnaziją
ta tid (tar, tog, tagit)trukti, užimti laiko
Tack och lov!Ačiū Dievui!
tack varedėka
tappa, -r, -de, -tnetekti
taskig, -t, -a, -are, -astbjaurus
tent/a, -an, -oregzaminas
termin, -en, -ersemestras
tillbehör, -et, =priedas, įrankis
tillbringa, -r, -de, -tleisti (laiką)
tillfällig, -t, -alaikinas 
tillgänglig, -t, -a, -are, -astprieinamas
till/höra (-hör, -hörde, -hört)priklausyti
till och mediki, įskaitant
till råga på alltbe viso to, viršaus
tillstånd, -et, =leidimas
tillträde, -t, -npradžia (darbo pareigybėse), priėjimas
tillvalsämne, -et, -npasirenkamas dalykas
tillvaro, -nbūtis
tillverka, -r, -de, -tgaminti
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit)leisti
tillåt/en, -et, -naleidžiamas
timjan, -enčiobrelis
tingsrätt, -en, -erapylinkės teismas
tjejjour, -en, -ermerginų paramos
tjuga, -n (talsp.)dvidešimtinė
tjänst, -en, -erpaslaugos, paslauga, pareigybė
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort)tarnauti
tolka, -r, -de -tinterpretuoti, suprasti
tom, -t, -ma, -are, -asttuščias
toppdomän, -en, -erdomenas
toppennyhet, -en, -ersuperinė naujiena
torg, -et, =turgus, aikštė
totalpris, -et, =galutinė suma
trappa ner (-r, -de, -t)po truputį sumažinti
trapphus, -et, =laiptinė
trappuppgång, -en, -arlaiptinė
triv/as, -s, -des, -tspatikti, gerai jaustis
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast jaukus
troligen tikriausiai
trygg, t, -a, -are, -astsaugus, patikimas, ramus
trä, -etmediena
trädgård, -en, -arsodas
träng/a sig (-er, -de, -t)brautis
träningspass, -et, =treniruotė
tröst, -enpaguoda
tub, -en, -ertūbelė
tuff, -t, -a, -are, -astsunkus, sudėtingas
tveka, -r, -de, -tdvejoti
tveksam, -t, -maabejojantis
tvillingar (pl.)dvyniai
tvinga, -r, -de, -t priversti
tvung/en, -et, -napriverstas
tvåbäddshytt, -en, -erdvivietė kajutė
tvärtomatvirkščiai
tydligenmatyt
tydligtaiškiai
tygpås/e, -en, -armedžiaginis maišelis
tyngd, -en, -ersvoris
tågluffa, -r, -de, -tkeliauti traukiniu
tät, -t, -a, -are, -astglaudus
tävla i lag (-r, -de, -t)rungtyniauti komandomis
tävling, -en, -arvaržybos
tävlingsinrikta/d, -t, -deorientuota į varžymasi

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts)bendrauti
und/vika (-viker, -vek, -vikit)išvengti
undantag, -et, =išimtis
under kontrollkontroliuoti
underhållning, -enpramoga
underkän/d, -t, -daneįskaityta
underlätta, -r, -de, -tpalengvinti
underskötersk/a, -n, -orsanitaras, slaugas
undersök/a, -er, -te, -tapžiūrėti
undersökningsrum, -met, =apžiūros kabinetas
ungdomar, -na (pl.)jaunuoliai
ungdomsmottagning, -en, -arvaikų priėmimo skyrius
ungdomsvårdsanstalt, -en, -erjaunimo pataisos namai
upp/föra sig (-för, -förde, -fört)elgtis
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit)nurodyti
uppdela/d, -t, -depadalintas
uppfattning, -en, -arsuvokimas, nuomonė
uppgift, -en, -eružduotis
uppklara, -r, -de, -tišaiškinti
uppkörning, -en, -arvairavimo egzaminas
upplev/a, -er -de -tpatirti, pajausti
upplevelse, -n, -rpotyris
upplevelsepark, -en, -erpramogų parkas
uppmuntra, -r, -de, -tpaskatinti, skatinti, raginti 
uppmuntranpaskatinimas
upprepa, -r, -de, -tpakartoti
uppriv/en, -et, -nasusisielojęs, sudirgęs
upprör/d, -t, -dapasipiktinęs, susijaudinęs
uppsats, -en, -erkursinis / diplominis darbas; rašinys
upptäck/a, -er, -te, -tpamatyti
upptag/en, -et, -naužsimtas, užsiėmęs
uppträd/a, -er, -de, -ttpasirodyti
uppvakta, -r, -de, -tpagerbti, pasveikinti
uppvärmning, -enapšilimas
urhungrig, -t, -alabai išalkęs
ursprunglig, -t, -apirmasis, ankstesnis
ut/föra (-för, – förde, -fört)įvykdyti
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort)sudaryti, vykdyti
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett)ištirti nusikaltimą
ut/se, -ser, -såg, -settpaskirti
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)išgauti
utbilda sig (-r, -de, -t)įgyti išsilavinimą
utbildning, -en, -arišsilavinimas
utbud, -et, =pasiūla
utbytesstudent, -en, -ermainų programos studentai
utexaminera/d, -t, -debaigęs studijas
utflykt, -en, -er ekskursija, išvyka
utmanande, =iššūkių kupinas
utmärkelse, -n, -erapdovanojimas
utmärkt, =, -apuiku
utnyttja, -r, -de, -tpanaudoti, išnaudoti
utredning, -en, -artyrimas
utsatt, =, -avargstantis, patirti, atstumtasis
utsikt, -en, -ervaizdas
utskriv/en, -et, -naišrašytas
utväg, -en, -arišeitis
utveckla, -r, -de, -tvystyti
utveckling, -en, -arplėtra
utvecklings/land, -landet, -länderbesivystanti šalis
utvila/d, -t, -depailsėjęs
utöva, -r, -de, -tužsiimti

V

vad gällerkas dėl
Vad kul!Kaip šaunu!
val, -et, =rinkimai
ValborgValborgas, Valpurgijų naktis
var/a, -an, -orprekė
vara ihop (är, var, varit)būti pora, draugauti
vara känd för (är, var, varit)garsus, žinomas
vara med (är, var, varit)dalyvauti, prisijungti
vara rädd om (är, var, varit)rūpintis
vara sug/en på (-et, -na) norėti
vara tvungen (är, var, varit)būti priverstam
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits)vis dar būti
vardagsrumsfönst/er, – ret, -ersvetainės langas
varderaabu / kiekvienas po
vare sig … eller ….nei…nei
varningsbrev, -et, =įspėjimo laiškas
vattenkraft, -en, -ervandens energija
vattenkraftverk, -et, =vandens jėgainė
vattna, -r, -de, -tlaistyti
verka, -r, -de, -tatrodyti
verksamhet, -en, -erveikla
vetenskapsområde, -t, -nmokslo sritis
vid behov, -et, =esant poreikiui
vig/as, -s, -des, -tssusituokti
vikariera, -r, -de, -tpavaduoti
vilj/a, -an, -ornoras
vinka, -r, -de, -tpamojuoti
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit)įsitvirtinti
visa, -r, de, -tparodyti
vista/s, =, -des, -tslankytis
vricka, -r, -de, -tišsinarinti
vrid/a sig (-er, vred, vridit)raitytis
vråla, -r, -de, -trėkti
vuxen, vuxnasuaugęs
VVS (värme, ventilation, sanitet)šildymas, ventiliacija, santechnika
våga, -r, -de, -tdrįsti
våld/ta (-tar, -tog, -tagit)išprievartauti
vårdbiträde, -t, -nsanitaras, slaugas
värdefull, -t, -a, -are, -astvertingas
vårdnad, -enpriežiūra, globa
vårhyllning, -enpavasario pasveikinimas
väck/a intresse (-er, -te, -t)sudominti
välgjor/d, -t, -dagerai paruoštas
välgörenhet, -enlabdara
välj/a (väljer, valde, valt)pasirinkti
välling, -enmišinukas
vänd/a (vänder, vände, vänt)kreiptis
vändning, -en, -ar kryptis
vändpunkt, -en,-erposūkio taškas
vänj/a sig (-er, vande, vant)priprasti
väntan (en)laukimas
väntrum, -met, =laukiamasis
vär/d, -t, -davertas
värm/a upp sig (-er, -de, -t)daryti apšilimą
värna, -r, -de, -tsaugoti, ginti
växelvispamainomis
växla, -r, -de, -tmainytis, keistis

W

wellpapp, -engofruotas kartonas

X

Y

yrkesval, -et, =profesijos pasirinkimas

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t)sulaikyti, suimti, įkliūti
åklagare, -n, =prokuroras
ålänning, -en, -arAlandų salų gyventojas
ångra -r, -de, -t gailėtis, apgailestauti
år/a, -an, -orirklas
årskurs, -en, -erklasė
åsikt, -en, -ernuomonė
åskådare, -n, =žiūrovas
åt gångenvienu ypu
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)perdirbti
återetablera, -r, -de, -tatnaujinti
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit)atgaivinti
återvinning, -enperdirbimas
åtminstone nors

Ä

äg/a, -er, -de, -tturėti nuosavybėje
äktenskapslag, -en, -arsantuokos įstatymas
älv, -en, -arupė
ämne, -t, -nmokomasis dalykas
ändra sig (-r, -de, -t)persigalvoti
ära, -n garbė
ärlig, -t, -a, -are, -astsąžiningas
ätstörning, -en, -arvalgymo sutrikimas
äventyrsbad, -et, =vandens pramogų parkas

Ö

ö, -n, -arsala
ödetomt, -en, -arapleistas sklypas
ögonblick, -et, =akimirka
öka, -r, -de, -tdidėti
öka/d, -t, -depadidėjęs
önskning, -en, -arnoras
öppet husatvirų durų diena
ÖstersjönBaltijos jūra
överalltvisur
överenskommelse, -n, -rsusitarimas
överfall, -et, =užpuolimas
övergiv/en, -et, -naapleistas
överhuvudtaget apskritai
överlev/a, -er, -de, -tišgyventi
överlycklig, -t, -alabai laimingas
övernatta, -r, -de, -tpernakvoti
överstigande, =viršijantis
över/sätta (-sätter, -satte, -satt)versti
övertala, -r, -de, -tperkalbėti
övertyga, -r, -de, -tįtikinti
övrig, -t, -akita

Kontaktai