Display Picture

Display Picture

Projekt „Samm Rootsi suunas“

Kopeja_pie_Rotko-min

Projektis osales üksteist rootsi keele õpetajat Lätist, Leedust, Eestist, Soomest ja Rootsist ning projekti eesmärgiks oli välja töötada õppematerjal, mida saaksid kasutada nii iseõppijad kui rootsi keele õpetajad. Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu programm Nordplus Nordiska Språk raames ning selle eesmärgiks oli Põhjamaade ja Baltimaade keeleline lähendamine ning ühtekuuluvustunde ja kultuuriliste sidemete tugevdamine Läänemere piirkonnas läbi ühise õpitava keele – rootsi keele.

Kopej_Klaipeda_jura-min

Projektis osalejad

Lätist (Projekti koordinaator): Ilona Laha (PhD), doktorikraad võrdlevas kirjandusteaduses, rootsi keele lektor ja teadur, Daugavpilsi Ülikool Aija Jakovele (MA), filoloogia ja pedagoogika magister, rootsi keele lektor, Daugavpilsi Ülikool

Rootsist Sarah Ljungquist (PhD), doktorikraad kirjandusteaduses,  kirjandusteaduse lektor, Gävle Ülikool Ulrika Serrander (PhD), doktorikraad lingvistikas, rootsi keele lektor, Gävle Ülikool

Soomest Hilkka Bergman (MSc), rootsi keele ja kommunikatsiooni lektor, Turu Rakenduskõrgkool Minna Björkberg-Suominen (MA), rootsi keele ja kommunakatsiooni lektor, Turu Rakenduskõrgkool

Leedust Ausra Mendele,  rootsi keele õpetaja, Klaipeda Vytauto Didziojo Gümnaasium Virginija Jurgaityte (MA), rootsi keele lektor, Klaipeda Ülikool

Eestist Kristiina Tedremaa-Levorato (MA), rootsi keele lektor, Tallinna Ülikool

Erinevatel etappidel osalesid projektis ka: Lisbet Evelin Niinepuu (MA), rootsi keele õpetaja, Tallinn Elisabeth Drion (MA), rootsi keele õpetaja, Stockholm Maija Burima (PhD), võrdleva kirjandusteaduse professor, humanitaarteaduste fakulteedi dekaan, Daugavpilsi Ülikool

Koosta endale sobiv rootsi keele ja kultuuri kursus!

Õppematerjal koosneb tekstidest koos faktiandmete ja linkidega antud teema kohta, harjutustest ning rootsi-eesti, rootsi-läti ja rootsi-leedu sõnastikust. Õppematerjali tekstid kajastavad noorte inimeste elu ja igapäevatoimetusi Rootsis, Soomes ja Baltimaades. Nad kohtuvad, saavad tuttavaks ning õpivad palju huvitavat oma sõprade ja nende kodumaade kohta. Õppematerjal on mõeldud keeletasemele B1-B2 (vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile). Tekstid ei ole omavahel sisuliselt seotud ja see võimaldab neid kasutada valikuliselt endale sobivas järjekorras. Käesolev õppematerjal sobib nii grupiõppeks kui ka iseõppijale, sest jätab õppijale vabad käed nii aja- kui kohavaliku osas. Rootsi keele õpetajad saavad õppematerjali tekste ja harjutusi kas tervikuna või osaliselt kasutada nii tundides kui õpilastele jäetud (koduste) lisaharjutustena.

Sõnaraamat

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x y z Å Ä Ö

A

aktiebolag, -et, =aktsiaselts
akuten (talsp.)                EMO, traumapunkt
akutmottagning, -en, -arEMO
alkoholhalt, -enalkoholisisaldus
allemansrätt, -enigaüheõigus
allvarlig, -t, -a, -are, -asttõsine
altan, -en, -errõdu, veranda, terrass
an/se (-ser, -såg, -sett)pidama
anfallare, -n, =ründaja
anhörig, -t, -alähedane
ankomst, -en, -ersaabumine
anmäl/a, -er, -de, -thuvi väljendama
annarsmuidu
anordna, -r, -de, -tkorraldama
anställd, -atöötaja
anställningsintervju, -n, -ertööintervjuu
ansvar, -etvastutus
ansvara, -r, -de, -tvastutama
ansvarig, -t, -avastutav
ansök/a, -er, -te, -ttaotlema
ansökan avaldus, taotlus
ansök/a pengar (-er, -te, -t)raha taotlema
antag/en, -et, -navastu võetud
antal, -et, -enarv
antingen… eller ….kas … voi …
arbetsgivare, -n, =tööandja
arbetsintyg, -et =(eelmise) tööandja soovituskiri
arbetslöshet, -entöötus 
arbetsterapet, -en, -ertööterapuet
armbind/el, -eln, -larkaptenipael
arrangemang, -et, =üritus
arrangera, -r, -de, -tkorraldama
arsenik, -enarseen(ik)
arv, -et, =pärand(us)
assnygg, -t, -a (talsp.)jube ilus
avboka, -r, -de, -tannuleerima
avbrytarbänk, -en, -arvarumeste pink
av en slumpjuhuslikult
avfall, -et, =jäätmed
avgång, -en, -arväljumine
av/göra (-gör, -gjorde, -gjort)määrama
avklara avslutningsexamina   (-r, -de, -t)lõpueksameid sooritama
avlösningssystem, -et =vahetus
avres/a, -an, -orväljumine
avskur/en, -et, -naeraldatud, äralõigatud
avsluta, -r, -de, -tlõpetama
avsnitt, -et, =(teksti)lõik
avstäng/d, -t, -davälja lülitatud, (õppetööst) eemaldama
ax/el, -eln, -larõlg

B

ban/a, -an, -ortee, rada
band, -et, =(kassa)lint
bandage, -t, =side
banta, -r, -de, -tdieeti pidama
barfota, =paljajalu
barnvakt, -en, -erlapsehoidja
basta, -r, -de, -tsaunatama
batteri, -et, -erpatarei
bebo/dd, -tt, -ddaasustatud
be/driva (-driver, -drev, -drivit)teostama, korraldama
be/finna sig (-finner, -fann, -funnit) olema, viibima
befolkning, -en, -arrahvastik
befäst/a, -er, -e, befästkinnitama, kindlustama
begagna/d, -t, -dekasutatud
behandla, -r, -de, -tkohtlema
behandling, -en, -arravi, teraapia
behållare, -n, =konteiner
behörighet, -en, -erpädevus, kompetentsus
behöv/a, -er, -de, -tvajama
belopp, -et, =summa
belöna/d, -t, -de autasustatud
bemanningsföretag, -et =personaliotsingufirma
ben, -et, =säär
benskydd, -et, =säärekaitse
bero på (-r, -dde, -tt)sõltuma, olenema
beroende avsõltuvuses
besked, -et, =vastus
be/stå (-står, -stod, -stått)koosnema
beställ/a, -er, -de, -ttellima
bestäm/ma, -mer, -de, -totsustama
bestört, =, -ahäiritud
besvik/en, -et, -napettunud
besättning, -en, -armeeskond
bete sig (-r, -dde, -tt)käituma
beteckning, -en, -arnimetus
betydande, =oluline
betydligtoluliselt
betyg, -et, =hinne
beundra, -r, -de, -timetlema
bi/dra till (- drar, -drog, -dragit)kaasa aitama, toetama
bidrag, -et, =stipendium, toetus
bilda, -r, -de, -tmoodutama, looma, tekitama, rajama
bilregisterskylt, -en, -arauto reg.nr
bistånd, -et, =abi, toetus
bit/a ihop (biter, bet, bitit)(huuli, hambaid) kokku suruma
björkris, -et, =kaseoksad
blandäktenskap, -et, =segaabielu
bli anställd (blir, blev, blivit)töökohta saama
bli av (blir, blev, blivit)toimuma, aset leidma
bli biten (blir, blev, blivit)hammustada saama
bli färdig med skolan (blir, blev, blivit)kooliga valmis saama
blinka, -r, -de, -tpilgutama
bli över (blir, blev, blivit)üle jääma
bly, -etplii
blyg, -t, -a, -are, -asthäbelik
boende, -tigapäevaelu
borgerlig vigs/el, -eln -larilmalik laulatus
borgerlig, -t, -ailmalikult
borggård, -en, -arlossihoov
bo/stad, -staden, -städereluase
bosätt/a sig  (-sätter, -satte, -satt)elama asuma
bott/en, -nen, -narpõhi
boulespel, -et, =petank
brist påpuudus
bro, -n, -arsild
bryggeri, -et, -erpruulikoda
bryt/a ihop (bryter, bröt, brutit)kokku varisema
bråk, -et, =tüli
bråka, -r, -de, -tvaidlema
buffé, -n, -erbuffee
burk, -en, -arpurk
busig, -t, -a, -are,-astulakas
busk/e, -en, -arpõõsas
bygg/a, -er, -de, -tehitama
byggnad, -en, -er hoone
byt/a skola (-er, -te, -t)kooli vahetama
bära upp (bär, bar, burit)üles tassima
bärnsten, -en, -armerevaik
bärnstenshalsband, -et, =merevaigust kaelakee
bästis, -en, -arparim sõber
bättra sig (-r, -de, -t)ennast parandama
bögdjäv/ul, -ulen, -lar (talspr.)kuradi homo
böj/a sig, -er, de,-tkummarduma

C

Centrala studiestödsnämnden (CSN)Kesk-õppetoetuskomisjon
charmtroll, -et, =meelitaja
chilla, -r, -de, -ttšillima
coacha, -r, -de, -ttreenima, ette valmistama
cool -t, -a, -are, -astäge, lahe

D

dagis Ur och skurlasteaed Iga ilmaga õue (põhitegevused toimuvad õues)
dansföreställning, -en, -artantsuetendus
del/ta  (-tar, -tog, -tagit)osalema
dela ut (-r, -de, -t)välja jagama
dela, -r, -de, -tjagama
deltagare, -en, =osavõtja
dessutomlisaks
det är dagson aeg
diskborst/e, -en, -arnõudepesuhari
disktras/a, -an, -ornõudepesulapp
dissonans, -en -erebakõla
doft, -en, -erlõhn
dosa, -an, -ordoos, annus
dra, -r, drog, dragit (talsp.)kõnek. minema
drabba, -r, -de, -tpuudutama, tabama
driftig, -t, -a, -are, -ast toimekas, tragi, ettevõtlik
driv/a, -er, drev, drivittööle panema, käitama
drygt nauke üle
duka undan (-r, -de, -t) lauda ära koristama
dyk/a upp (-er, dök/dykte, dykt)valja ilmuma

E

efter behovvastavalt vajadusele
eftersökt, =, -asoovitud, populaarne
egenskap, -en, -er omadus
egentligentegelikult
el, -enelekter
elmästare, -n, =elektrik
energikäll/a, -an, -orenergiaallikas
engagera sig, -r, -de, -tosalema, hõivatud olema
enhet, -en, -er üksus
enkel, -t, -enkla, enklare, enklastlihtne
ensamstående, =üksikvanem
enskil/d, -t, -daüksik
er/bjuda (-bjuder, -bjöd, -bjudit)pakkuma
erbjudande, -t, -npakkumine
erfarenhet, -en, -erkogemus
er/sätta (-sätter, -satte, -satt)asendama
ertappa/d, -t, -devahele jäänud
erövra, -r, -de, -tvallutama
extraknäck/a, -er, -te, -tlisatööd tegema

F

familjeföretag, -et, =pereettevõte
famn, -en, -arsüli
farlig, -t, -a, -are, -astohtlik
fartyg, -et, =laev
fast datumkindel kuupäev
fast inkomst, -en, -erkindel sissetulek
fastighet, -en, -erkinnisvara
fatta tycke för (-r, -de, -t)meeldima hakkama
fatta, -r, -de, -t (talsp.)taipama
feijan (talsp.)facebook
festfixare, -n, =pidude korraldaja
fika, -r, -de, -tkohvitama
fixa, -r, -de, -tkorraldama
fjäll, -et, =mägi
flask/a, -an, -orpudel
fleramitu, paljud
flott/a, -an, -orlaevastik
flott/e, -en, -arparv, alus
fly, -r, -dde, -ttpõgenema
flytande, =ujuv, sorav, ladus
flytta, -r, -de, -tkolima
folkbokförd(elukohta) sisse kirjutatud
Folkets HusRahvamaja, kultuurimaja
folkhögskol/a, -an, -orrahvaülikool
folkomröstning, -en, -arrahvahääletus
folksjäl, -en, -arrahva (ühiskondlik) mälu, rahva hing
folkvim/mel, -letrahvasumm
fordon, -et, =sõiduk
forsränning, -enparvetamine
fort/sätta (-sätter, -satte, -satt)jätkama
fortfarandejätkuvalt
fossilt bränsle, -t, -nfossiilne kütus
fotfäste, -t, -njalgealune
frakt, -en, -erkaubavedu
frimärke, -t, -npostmark
fristående, =valik-, fakultatiivne
frys/a in (fryser, frös, frusit)sügavkülmutama
främstpeamiselt
fuktig, -t, -a, -are, -astniiske
fullklottra/d, -t, -detäiskritseldatud
fundera på (-r, -de, -t)kaaluma, mõtlema
fundera, -r, -de, -tkaaluma, mõtlema
fungera, -r, -de, -ttoimima
funktionshindra/d, -t, -deliikumispuudega
funktionsnedsättning, -en, -arliikumispiiratus
fuska, -r, -de, -tspikerdama
fyll/a, -er, -de, -ttäituma
fyllogäng, -et, =kamp purjus inimesi
fynda, -r, -de, -tsoodsalt ostlema
få insyn (får, fick, fått)ülevaadet saama
få klart (får, fick, fått)teadet/kinnitust saama
få lust (får, fick, fått)soovima, tahtma
få reda på (får, fick, fått)teada saama
få syn på (får, fick, fått)märkama
få tag i (får, fick, fått)(kätte) saama, leidma
fånga intresse, -r, -de, -thuvi äratama
fäll/a en tår (-er, -de, -t)poetab pisara
färdig, -t, -avalmis
färdtjänst, -envanurite ja vaegurite transportteenus
färg, -en, -ervärv
färj/a, -an, -orpraam(laev)
fästning, -en, -arkindlus, linnus
föds/el, -eln, -larsünd
följ/a med (-er, -de, -t)kaasa minema
följare, -n, =järgija, huviline
följd, -en, -ertagajärg
förare, -n, =juht
förband, -et, =side, mähis
förbere/dd, -tt, -ddavalmistunud
förbered/a, -er, -de, förberettette valmistama
förberedelse, -n, -r ettevalmistus
förbjud/en, -et, -nakeelatud
fördela, -r, -de, -tjagama
fördröj/a, -er, -de, -tvenima, viibima
före/komma ( -kommer, -kom, -kommit)esinema
förena, -r, -de, -tühendama
förening, -en, -arühing, selts
före/slå (-slår, -slog, -slagit)ettepanekut tegema
företag, -et, =ettevõte
för handkäsitsi
förfärlig, -t, -a, -are, -astkohutav
förgävesasjata
förlova sig, -r, -de, -tkihluma
förmåg/a, -an, -orvõime
förmodligenarvatavasti, tõenäoliselt
förnya, -r, -de, -tuuendama
förnyelsebar, -t, -ataastuv
förorena, -r, -de, -treostama
förort, -en, -ereeslinn
förpackning, -en, -arpakend
förrestenmuide(ks)
försena sig, -r, -de, -thilinema
försiktig, -t, -a, -are, -astettevaatlik
för/skjutas ( -skjuts, -sköts, -skjutits)edasi lükkama, nihutama
forskning, -en, -arteadusuuring
förskol/a, -an, -orlasteaed
förskoleklass, -en, -ereelkool
förskoleverksamhet, -en, -erkoolieelne haridus
för … skull… pärast
förslag, -et, =ettepanek
förslitningsskad/a, -an, -orülekoormuskahjustus
försommar, -envarasuvi
för/störa (-stör, -störde, -stört)ära rikkuma, hävitama
försvara sig (-r, -de, -t)end kaitsma
försäkring, -en, -arkindlustus
försäljning, -en, -armüük
för tillfällethetkel
förtjust, =, -avaimustatud
förtroende, -etusaldus
förtvivla/d, -t, -demeeleheitel
förutvarem
förut/sätta (-sätter,-satte, -satt)eeldama
förutomlisaks
förutsättning, -en, -ar eeldus
förväntning, -en, -ar ootus
föräldradag, -en, -ar“lastepäev”
föräldraförsäkring, -en, -arvanemakindlustus
föräldraledig, -t, -avanemapuhkusel
föräldrapenning, -enperetoetus

G

gal/en, -et, -nahull
ge intryck (ger, gav, gett/givit)muljet jätma
ge råd (ger, gav, gett/givit)nõu andma
ge sig (ger, gav, gett/givit)alla andama
ge sig på (ger, gav, gett/givit)kallale tungima
ge upp (ger, gav, gett/givit)alla andma
ge ut (ger, gav, gett/givit)välja andma
gemensam, -t, -maühine, jagatud
genastotsekohe
genomtänkt, =, -aläbimõeldud
genuin, -t, -apõline, algupärane
genusinriktning, -en, -arsooteadlik suunitlus
genusmedvetenhet, -ensooteadlikkus
gevär, -et, = relv
gilla läget (-r, -de, -t)hetke nautima
gissa, -r, -de, -tära arvama
givetvisloomulikult
glasigloo, – n, -r / -erklaasikonteiner
glåpord, -et, =sõimusõna
god/känna (-känner, -kände, -känt)heaks kiitma
godishalsband, -et, =kommidest kaelakee
godkän/d, -t, -daarvestatud
godnattsag/a, -an, -orunejutt
gott ompalju
grann/e, -en, -arnaaber
gränsa till (-r, -de, -t)piirnema, lähenema
gräs, -et, =muru
gräsklippning, -enmuruniitmine
gräsmatt/a, -an, -ormuruvaip
gratis, =tasuta
grej, -en, -erasi, ese
grunda/d, -t, -deasutatud, rajatud
grundskol/a, -an, -orpõhikool
gruv/a, -an, -orkaevandus
gruvbolag, -et, =kaevandusettevõte
gräv/a fram (-er, -de, -t)välja kaevama
gräv/a, -er, -de, -tkaevama
grönskande, =rohetav
gröt, -en, -erpuder
gullig, -t, -a, -are, -astarmas, nunnu
gumm/a, -an, -ormutike, eideke, kallike
gym, -met, =spordisaal
gå fram (går, gick, gått)juurde minema
gå i retur (går, gick, gått)taaskasutusse minema
gå i uppfyllelse (går, gick, gått)täituma
gå överstyr (går, gick, gått)liiale minema
gå på helspänn (går, gick, gått)närvid viimseni pingul
gå sönder (går, gick, gått)katki minema
gå ut gymnasiet (går, gick, gått)gümnaasiumi lõpetama
gäll/a, -er, -de, -tpuututama, kehtima, millegi kohta käima
gäng, -et =kamp
gärnings/man, -mannen, -mänkurjategija
gästkort, -et, =külalise kaart
göra bort sig (gör, gjorde, gjort)marki täis tegema
göra bra ifrån sig (gör, gjorde, gjort)edukalt esinema
göra sällskap (gör, gjorde, gjort)seltsiks olema
göra sig beredd (gör, gjorde, gjort)valmis panema
göra sig redo (gör, gjorde, gjort) end valmis panema, seadma
göra slut (gör, gjorde, gjort)suhet lõpetama
göra tabbar (gör, gjorde, gjort)apsakaid tegema

H

ha fullt upp (har, hade, haft)palju tegemist
ha ingen aning (har, hade, haft)pole õrna aimugi
ha koll (har, hade, haft)olukorda mitte tajuma
ha kvar (har, hade, haft)säilitama
ha något i bakfickan (har, hade, haft)midagi tagavaraks hoidma
ha på gång (har, hade, haft)käimas olema
ha råd (har, hade, haft)(rahaliselt) võimalik olema
ha tur (har, hade, haft) õnne omama, vedama
halka, -r, -de, -tlibastuma
halvlek, -en, -arpoolaeg
halvö, -n, -arpoolsaar
hand/bok, -en, -böckerkäsiraamat
handel, -nkaubandus
handikappbuss, -en, -arinvabuss
handla om (-r, -de, -t)jutustama, rääkima
hantera, -r, -de, -tkäsitsema
hantverk, -et, =käsitöö
hatbrott, -et, =vihakuritegu
hav, -et, =meri
helstsoovitavalt, vïmaluse korral
hem/stad, -staden, -städerkodulinn
hembygd, -en, -erkodukant
hembygdsrätt, -enkodukandiõigus
heminredning, -en, -arkodukujundus
hemkunskap, -enkodundus
hemmaplan, -en(kodus) Rootsis
hemsid/a, -an, -orkodulehekülg
hemtjänstenkoduhooldus
hemtrevlig, -t, -a, -are, -astkodune, hubane
hentema
himla (talsp.)väga, õudsalt
hitta, -r, -de, -tleidma
hjälm, -en, -arkiiver
hjälpmed/el, -let =abivahend
hjälpverksamhet, -en, -erabistamine
hot, -et, =oht
humaniora (pl.)humanitaarained
hundspann, -et, =koerarakend
hur många gånger som helstlugematu arv kordi
hushåll, -et, =majapidamine
hushållsvar/a, -n, -ormajapidamistarbed
husmanskost, -enkodune toit
huttra till (-r, -de, -t)värisema
huvudansvar, -etpõhivastutus
hyr/a ut (-hyr, -de, -t)välja üürima
håll/a ett tal (håller, höll, hållit)kõnet pidama
håll/a fast vid (håller, höll, hållit)kinni hoidma
håll/a kontakten (håller, höll, hållit)kontakti hoidma
håll/a med (håller, höll, hållit)nõustuma
håll/a om (håller, höll, hållit)kallistama
håll/a på med (håller, höll, hållit)(parasjagu) tegelema, hõivatud olema
håll/a sig borta (håller, höll, hållit)eemale hoidma
hållbar utveckling, -en, -arjätkusuutlik areng
hållbar, -t, -ajätkusuutlik
häftig, -t, -a, -are, -astäge
hämta, -r, -de, -ttooma, võtma
händ/a -er, -e, häntjuhtuma, toimuma
hänförande, =võluv, hurmav
häng/a med (-er, -de, -t)ühinema, kaasa minema, osalema
häng/a ute (-er, -de, -t)ringi hängima
härstamma, -r, -de, -tpärinema
höglju/dd, -tt, -ddavaljuhäälne
högskoleprov, -et, =sisseastumiseksam kõrgkooli
högtidlig, -t, -a, -are, -astpidulik
högutbilda/d, -t, -dekõrgharidusega
höj/a, -er, -de, -ttõstma
höns, -et, =kanad
hörlur, -en, -arkõrvaklapp

I

i anslutning tillmillegiga seoses
i dagligt taligapäevases kõnes
idrott, -en, -erkehaline kasvatus
idrottsolyck/a, -an, -orspordiõnnetus
i förhållande tillsuhtes
i förvägeelnevalt
i god tidvarakult, aegsasti
illahalvasti, hullusti
illa till modspahas tujus
i lugn och rorahus ja vaikuses
i marginalenserval, äärel, (piltl.) tühine
imponera -r, -de, -tmuljet avaldama
inblanda/d, -t, -deasjasse segatud
inbrott, -et, =sissemurdmine
inkalla/d, -t, -desisse kutsutud
inkomst, -en, -ersissetulek
inlinda/d, -t, -dekinni seotud
innanförseespool
innebandy, -nsaalihoki
inne/bära (-bär, -bar, -burit)tähendama, kaasa tooma
innegård, -en, -arsisehoov
innehåll, -et =sisu
in/föra (-för, -förde, -fört)juurutama, sisse viima
  
in/gå äktenskap (-går, -gick, -gått )abielu registreerima
in/gå partnerskap (-går, -gick, -gått)kooselu registreerima
in/leda (-leder, -ledde, -lett)alustama, sisse juhatama
inofficiell, -t, -amitteametlik
in/se (-ser, -såg, -sett)mõistma, taipama
inseminera, -r, -de, -tviljastama
i nära anslutningläheduses
i samband medseoses
inslag, -et, =element
inte ens hinn/a (hinner, hann, hunnit)isegi mitte jõudma
intillkõrval
invadera, -r, -de, -t sisse tungima
invandrare, -n, =sisserändaja
invånare, -n, =elanik
ispås/e, -en, -arjääkott
i stället förasemel

J

jobbig, -t, -a, -are, -asttüütu,
jord, -enmuld
jämfört medvõrreldes
jämn, -t, -a, -are, -ast ühtlane
järnmalm, -en, -errauamaak
jättetråkig, -t, -a,jube igav

K

kandidat, -en, -erbakalaureus
kapsyl, -en, -erpudelikork
kasta sig om halsen (-r, -de, -t)kaela viskuma
kasta, -r, -de, -tära viskama
kastell, -et, =kastell
kelig, -t, -a, -are,-asthellusemaias
kila iväg (-r, -de, -t)minema lippama
kladdig, -t, -a, -are, -astkleepuv
klara  upp (-r, -de, -t)lahendama, välja selgitama
klara av (-r, -de, -t)hakkama saama
klara sig (-r, -de, -t)toime tulema, hakkama saama
klipp/a, -an, -ortugi
kliv/a (kliver, klev, klivit)ronima
kliv/a på (kliver, klev, klivit)sisenema
klädkedj/a, -an, -orrõivakapluste kett
klänningsfick/a, -an, -orkleiditasku
klättra, -r, -de, -tronima
knappastvaevu, vaevalt
knyt/a kontakter (knyter, knöt, knutit)kontakte sõlmima
knyt/a (knyter, knöt, knutit)siduma
knyte, -t, -npamp
knytkalas, -et, =oma söögiga pidu
knåda, -r, -de, -tsõtkuma, vormima
knä, -(e)t, -npõlv
knäckt, =, -amurdunud, meeleheitel
knäpp, -t, -a, -are, -astogar, totakas
knäskål, -en, -arpõlvekeder
kolla, -r, -de, -tkontrollima
kollektivtrafik, -enühistransport
komm/a förbi (kommer, kom, kommit)läbi astuma
komm/a i vägen (kommer, kom, kommit)teele ette jääma
komm/a ihåg (kommer, kom, kommit)meelde tulema
komm/a med förslag (kommer, kom, kommit)ettepanekut tegema
komm/a överens (kommer, kom, kommit)kokkuleppele jõudma
kommun, -en, -erkohalik omavalitsus
kompisgäng, -et, =sõprade kamp
komvuxtäiskasvanute täiendõpe
konståkning, -eniluuisutamine
konungarike, -t, -nkuningriik
koppar, -nvask
koppla upp sig (-r, -de, -t)Internetti minema
korridorrum, -met, =ühikatuba
kosttillskott, -et, =toidulisand
kraftig, -t, -a, -are, -asttugevalt
krama, -r, -de, -tkallistama
kranskommun, -en, -ernaabervald
kratt/a, -an, -orreha
krossa, -r, -de, -tmurdma
krydd/a, -an, -ormaitsetaim
kryssning, -en, -ar kruiis
krånglig, -t, -a, -are, -astkeeruline
kräk/as, -s, -tes, -tsoksendama
krävande, =nõudlik
kungahus, -et, =kuningakoda
kunglighet, -en, -erkuninglik isik
kunskap, -en, -er oskus
kupp, -en, -errevolutsioon
kurort/stad, -staden, -städerkuurortlinn
kursare, -n, = (talsp.)kursusekaaslane
kust, -en, -errannik
kustområde, -t, -nrannikuala
kval, -et, =valikmängud
kylig, -t, -a, -are, -astjahe
käk, -et (talsp.)kõnek. söök, toit
källare, -n, =kelder
känn/a på (-er, kände, känt)katsuma, kompama
kärnämne, -t, -npõhiõppeaine
kärnkraftverk, -et, =tuumajaam
kö, -n, -erjärjekord
könsfördelning, -ensugude jaotus
könsneutral, -t, -a, -are, -astsooneutraalne
könstillhörighet, -ensooline kuuluvus
kör, -en, -erkoor
köttfärspaket, -et, =hakklihapakk

L

ladda ner (-r, -de, -t)alla laadima
laddningsbar, -t, -alaetav
lag, -et, =võistkond
lagmännisk/a, -an, -ormeeskonnamängija
lagstadga/d, -t, -deseadusega sätestatud
lagstiftning, -enseaduseloome
lagtingsval, -et, =Ahvenamaa parlamendivalimsied
lakan, -et, =voodilina
landsbygd, -enmaakoht
landsdel, -en, -armaaosa
landskamp, -en, -ermaavõistlus
landskap, -et, =maakond
landsnum/mer, -ret, =(riigi) suunanumber
lastbilsflak, -et, =veoki kast
led, -en, -erliiges
legitimation, -en, -erisikut tõendav dokument
likasarnane
likställ/a, -er, -de, -tvõrdsustama
lita på (-r, -de, -t)usaldama
lite grannnatuke, veidi
livsmed/el, -let, =toiduaine
livvakt, -en, -erihukaitsja
lock, -et, =kaas
loppis, -en -arkirbuturg
lossa, -r, -de, -tlossima
lotta ut (-r, -de, -t)loosima
lottovinst, -en, -erlotovõit
lova, -r, -de, -tlubama
lovande, =paljutõotav
lukta illa (-r, -de, -t)halvasti lõhnama
lunchlåd/a, -an, -orkaasavõetud lõunasöök
lunka, -r, -de, -tlonkima
luta sig (-r, -de, -t)nõjatuma
luta/d, -t, -denajal
lyft/a, -er, -te, -ttõstma
lågenergilamp/a, -an, -orsäästupirn
lån, -et, =laen
låna ut (-r, -de, -t)välja laenama
långvarig, -t, -a, -are, -astpikaajaline
låt, -en, -arlugu, laul
låt/a (låter, lät, låtit)kõlama
läge, -t, -nolukord
lägg/a ner (lägger, lade, lagt)sulgema
lägg/a upp (lägger, la(de), lagt)üles panema
läggning, -en, -arsättumus, suunitlus
läkemed/el, -let, =ravim
lämna in (-r, -de, -t)viima
lämplig -t, -a, -are, -ast sobiv
län, -et, =Läänemeri
längdskidor (pl.)murdmaasuusad
längta efter (-r, -de, -t)igatsema
länk, -en, -arlink
läskig, -t, -a, -are, -astõudne
lätta över (-r, -de, -t)kergendunud
löfte, -t, -nlubadus
löpträna, -r, -de, -t(treening)jooksma
lös/a medlemskap (-er, -te, -t)liikmelisust lunastama

M

m/s (eng. motorship)laev
magist/er, -ern, -rarmagister
majbras/a, -an, -orvolbrilõke
maritim, -t, -amerega seotud
marknad, -en, -erturg
marknadsför/a, =, -de, -tturundama
marknadsledare, -n, =turuliider
matlagning, -entoiduvalmistamine
matrester (pl.)toidujäätmed
matte (talsp.)matemaatika
medborgarskap, -et =kodakondsus
meddelande, -t, -nteade, sõnum
medelklass, -en, -erkeskklass
medlem, -men, -marliige
medresenär, -en, -erkaasreisija
mellanmål, -etvahepala, oode
mellerstakesk-
meningsfull, -t, -a, -are, -astmõttekas
messa, -r, -de, -t (talsp.)sõnumit saatma
midj/a, -an, -ortalje
midnattssol, -enkeskööpäike
mil/d, -t, -da, -are, -astpehme
miljö, -n, -erkeskkond
miljöstation, -en, -erjäätmejaam
miljövänlig, -t, -a, -are, -astkeskkonnasõbralik
minoritet, -en, -ervähemus
minska, -r, -de, -tvähenema
minska/s, -s, -des, -tsvähenema
missa, -r, -de, -tmaha magama
misshandel, -nväärkohtlemine
misstag, -et, =eksitus
modersmål, -et =emakeel
modevisning, -en, -armoeetendus
mord, -et, =mõrv
mordförsök, -et, =mõrvakatse
motståndare, -n, =vastane
motsvara, -r, -de, -tvastama, vastav
motsvarighet, -en, -ervaste
musikutrustning, -en, -armuusikavarustus
muskelbristning, -en, -arlihaserebend
muskelfäste, -t, -nlihase kinnitus
mygg, -ensääsk
myndig, -t, -atäisealine
myndighet, -en, -eramet
mynta, -r, -de, -tvermina
myr, -en, -arsoo, raba
mys/a, -er, -te, -tmõnusasti aega veetma
mysig, -t, -a, -are, -asthubane, õdus
målgrupp, -en, -ersihtgrupp
mållöstsihitult
målmedvet/en, -et, -nasihikindel
mångfald, -en, -ermitmekesisus
möjlig, -t, -avõimalik
mördarsnig/el, -eln, -larhispaania teetigu
mörkhya/d, -t, -detumedanahaline
mösspåtagning, -enmütsitseremoonia
möte, -t, -nkoosolek

N

nak/en, -et, -naalasti
nation, -en, -erteat. Üliõpilasühendus, samast maakonnast pärist uliopilasi uhendav tudengiorganisatsioon
nationskort, -et, =üliõpilasühenduse liikmeskaart
naturbruk, -etpõllumajandus
naturtillgång, -en, -arloodusvara
naturvårdsverketkeskonnaamet
naturvetenskap, -enloodusteadused
nicka, -r, -de, -tnoogutama
niorna (pl.)üheksandikud
noggrann, -t, -a, -are, -asttäpne
nojig, -t, -a, -are, -ast (talsp.)pabistav, murelik
nosa, -r, -de, -tnuuskima
nubbevis/a, -an, -ornapsiviis
nykt/er, -ert, -ra, -rare, -rastkaine
nyskörda/d, -t, -deäsja korjatud, värske
nyttig, -t, -a, -are, -astkasulik
nyutexaminera/d, -t, -deäsja ülikooli lõpetanud
någonstanskusagil
nämn/a, -er, -de, -tnimetama
närbeläg/en, -et, -nalähedalasuv
näring, -en, -ar tegevusala
närma sig, -r, -de, -tlähenema
nätsid/a, -an, -ornetilehekulg
nöj/a sig (-er, -de, -t)rahulduma
nöj/d, -t, -da, -are, -astrahul(olev)

O

oavsettvaatamata
obligatorisk, -t, -akohustuslik
odla, -r, -de, -tkasvatama
odlare, -n, =aiaomanikud
odlingssäsong, -en, -ervegetatsiooniperiood
offentlig, -t, -a, -are, -astavalik, ametlik
okamratlig, -t, -aebasõbramehelik
ombord pardal
omfatta, -r, -de, -thõlmama
omgivande, =ümbritsev
område, -t, -npiirkond, ala
omslagspapp/er, -ret, =pakkepaber
omvårdnad, -enhoolitsus
onödig, -t, -amittevajalik
ordentlig, -t, -a, -are, -astkorralikult
ordförande, -n, =eesistuja
ordinarie, =tähtajatu lepinguga
ordna, -r, -de, -tkorraldama
orka, -r, -de, -tjaksama, jõudma, suutma
oroa sig, -r, -de, -tmuretsema
ort, -en, -erkoht, paik
otäck, -t, -a, -are, -astebameeldiv, vastik
outhärdlig, -t, -aväljakannatamatu
ovanlig, -t, -a, -are, -astebatavaline

P

pallkrag/e, -en, -aristutuskast
palt, -en, -arrukki- või odrajahust (veri)käkk
pant, -en, -ertagatisraha
pappersmass/a, -an, -orpuidumass
parhus, -et, =paarismaja
passa på (-r, -de,-t)juhust kasutama
passa, -r, -de, -thoidma, sobima
passningsövning, -en, -arsöötmisharjutus
pendla, -r, -de, -tpendeldama
pentry, -t, -nkööktuba
periodvisaeg-ajalt
persilja, -npetersell
pigga upp (-r, -de, -t)tuju tõstma
pigga upp sig (-r, -de, -t)tuju parandama
pilla, -r, -de, -tära näppima
plan, -en, -erväljak
plantera, -r, -de, -tistutama
plantering, -en, -aristandus
planteringskärl, -et, =istutusnõu
plastburk, -en, -arplastpurk
plastfolie, -n, -rtoidukile
plastkass/e, -en, -arkilekott
plinga till (-r, -de, -t)heliseb
plocka fram (-r, -de, -t)välja võtma
plocka svamp (-r, -de, -t)seeni korjama
plocka, -r, -de, -tkogunud, korjama
plugga, -r, -de, -tõppima
pluggande, -t -nõppimine
plåg/a -an, -orpiin
polare, -n, = (talsp.)sõber
polcirk/el, -n, -larpolaarjoon
porslin, -etlauanõud
portionssnus, -et, -erhuultubaka kotike
poäng, -en, =punkt
praoa, -r, -de, -tpraktikal olema
praoplats, -en, -erpraktikakoht
pricktäpselt
pris, -et, = el. priserauhind
proppfull, -t, -arahvast täis
provsmaka, -r, -de, -tdegusteerima
prägla, -r, -de, -tjälge jätma, pitserit panema
präglas, =, -des, -ts mõjutama, määrama, iseloomustama
pumpa upp (-r, -de, -t)täis pumpama. Kasvatama
punk, -enpunk
puss, -en, -armusi
pyssla, -r, -de, -tnokitsema, tegelema
pyttsantühijutt
  
påbörja, -r, -de, -talustama
på direktenkohe
på egen handomal käel
på frivillig basisvabatahtlikkuse alusel
påföljd, -en, -er tulemus, järelmõju
på grund avtõttu
på/gå, (-går, -gick, -gått)toimuma, käimas olema
på nätetinternetis
påtår, -enteine tass kohvi (tasuta)
påverka, -r, -de, -tmõjutama

R

rabatt, -en, -erallahindlus
radhus, -et, =ridaelamu
rankning, -en, -aredetabel
ras, -et, =varing
rasa, -r, -de, -tvarisema
raw food-glass, -en, -arraw-food jäätis
rederi, -et, -er laevakompanii
redskap, -et, =tööriist
regelbund/en, -et, -nareeglipärane
reglera, -r, -de, -treguleerima, määratlema
rekrytering, -en, -arvärbamine
rensa, -r, -de, -trohima
res/a sig (-er, -te, -t)tõusma
resmål, -et, =reisisiht
returres/a, -an, -ortagasireis
rik, -et, -enriik
rimlig, -t, -a, -are, -astsobiv
ringa, =vähene, puudulik
rod/er, -ret, =rool(iratas)
roddare, -n, =aerutaja
rodna, -r, -de, -tpunastama
rollator, -n, -errollaator
rull/e, -en, -arrull
rullande dagismobiilne lasteaed (õppekäigud)
rullande schema (-t, -n)liikuv graafik
rutt, -en, -erliin, marsruut
rym/ma, -mer, -de, -tpõgenema
rådgivare, -n, =nõustaja
rådhus, -et, =raekoda
råka illa ut (-r, -de, -t)kannatada saama, õnnetusse sattuma
råka, -r, -de, -tkogemata midagi tegema
rån, -et, =rööv
räck/a (till), -er, -te, -taitama, piisama
rätt som det äräkki
rätt, -en, -ertoit, roog, õigus
rättighet, -en, -erõigus
rättvis, -t, -aõiglane
rättvisemärkt, =, -aõiglase kaubanduse märgiga
rökförbud, -et, =suitsetamiskeeld
röra sig (rör, rörde, rört)kohta käima
röst, -en, -erhääl
rösta, -r, -de, -thääletama

S

sakna, -r, -de, -atmillestki puudust tundma, ilma olema
samarbeta, -r, -de, -tkoostööd tegema
samarbetsförmåga, -nkoostöövõime
samhällelig, -t, -asotsiaalne, ühiskondlik
samhällskunskap, -en, -erühiskonnaõpetus
samhällsmotstånd, -etåhiskondlik vastuseis
samhällsvetenskap, -enühiskonnaõpetus
samköna/d, -t, -desamasooline
samman/binda (-binder, -band, -bundit)ühendama
sammanfatta, -r, -de, -tkokku võtma
sammanlagtkokku
samordna, -r, -de, -tühitama, koordineerima
samtal, -et, =vestlus
samtidigtsamal ajal
samtligakõik
sanningsenligt tõele vastav
satsa på (-r, -de, -t)panustama
schysst, =, -a (talsp.)lahe
se efter (ser, såg, sett)hoolitsema
se till (ser, såg, sett)(millegi eest) hoolitsema
segermål, -et, =võïduvärav
separation, -en, -erlahkuminek
sevärdhet, -en, -ervaatamisväärsus
signalera, -r, -ade, -atnäitama
silversmed, -en, -erhõbesepp
sinne för humorhuumorimeel
sistviimaks
sitt/a till bords (sitter, satt, suttit)lauas istet võtma
sjukgymnast, -en, -erfüsioterapeut
sjukgymnastik, -enfüsioterapeut
sjuksköterska, -n, -or(med.) õde
självförsvar, -et, =enesekaitse
självklarhet, -en, -erendastmõistetav asi
självständig, -t, -a, -are, -astiseseisvalt
självstyr/d, -t, -daautonoomne
sjöfart, -enmerendus
skad/a, -an, -orkahju, vigastus
skada sig (-r, -de, -t)end vigastama
skada/d, -t, -devigastatud
skadedjur, -et, =kahjur
skadegörelse, -n, -rkahju tekitamine
skaffa sig (-r -de -t)endale hankima
skaffa, -r, -de, -thankima
skaka hand (-r, -de, -t)kätt suruma
skapa, -r, -de, -tlooma, tekitama
skatt, -en, -ermaks
ske, -r, -dde, -ttjuhtuma, toimuma
skicklighet, -en, -erosavus
skiffergas, -en, -erpõlevkivigaas
skilj/a, -er, -de, -teraldama
skitkul (talsp.)jube lahe
skjut/a (skjuter, sköt, skjutit)lööma, tulistama
skjutsa, -r, -de, -tkohale sõidutama, (autoga) ära viima
skog, -en, -armets
skoj, =lahe, tore
skoja, -r, -de, -tnalja tegema, naljatlema
skolavslutning, -en, -arkooli lõpetamine
skolbetyg, -et =koolitunnistus
skolka, -r, -de, -tpoppi tegema
skollov, -et, =koolivaheaeg
skolplikt, -en, -erkoolikohustus
skoltrött, =, -akoolist väsinud
skott, -et, =lask
skrik/a till (skriker, skrek, skrikit)karjatama
skräp, -et, =prügi
skutta, -r, -de, -tkepslema
skydda, -r, -de, -tkaitsma
skyhög, -t, -ahirmkõrge
skyltfönst/er, -ret, =vaateaken
skynda sig (-r, -de, -t)kiirustama
skåla, -r, -de, -tklaase kokku lööma
skämta, -r, -de, -tnaljatama
skämtsamtnaljatledes
skänk/a, -er, -te, -t(ära) kinkima, annetama
skärgård, -en, -arsaarestik, skäärid
skörd, -en, -arsaak
skörda, -r, -de, -tsaaki koristama
skördefest, -en, -erlõikuspidu
sköt/a, -er, -te, -ttegelema
skötersk/a, -an, -orõde, hooldaja
slagsmål, -et, =kaklus
slit/a åt sig (sliter, slet, slitit)endale kahmama
slit/a (sliter, slet, slitit)kulutama, vaevama
slogan, -sloosung
slump, -en, -arjuhus
slutbetyg, -et, =lõpuhinded
slutprov, -et, =tasemetöö
slå huvudet på spiken (slår, slog, slagit)naelapead tabama
slå två flugor i en smäll (slår, slog, slagit)tabama kaks kärbest ühe hoobiga
slåss, =, slogs, slagitskaklema
släpa sig (-r, -de, -t)vedama
släpp/a iväg (-er, -te, -t)minna laskma
slöjd, -en, -erkäsitöö
slösa, -r, -de, -traiskama, kulutama
SM / svenskt mästerskapRootsi meistrivõistlused
smacka, -r, -de, -tmatsutama
smart, =, -a, -are, -astnutikas, tark
smidesverk/stad, -staden, -städersepikoda
smycka, -r, -de, -tehtima
smycke, -t, -nehe
smygtitta, -r, -de, -tvargsi piiluma
småbrukare, -n, =väiketalunik
småningomvähehaaval
smärt/a, -an, -orvalu
smärtstillande med/el, -let, =valuvaigisti
snack, -et = (talsp.)jutt
snus, -ethuuletubakas
snusförsäljning, -en, -arhuuletubakamüük
snygg, -t, -a, -are, -astilus
snöre, -t, -nnöör
snöskot/er, -ern, -rarlumesaan
socialen (talsp.)sotsiaalosakond
sopor (pl.)jäätmed
sopsortera, -r, -de, -tprügi sorteerima
sopsortering, -en, -arjäätmete sorteerimine
soptunn/a, -an, -orprügikast
sortera, -r, -de, -tsorteerima
spara, -r, -de, -tsäästma
sparsam, -t, -ma, -mare, -mastsäästlik
specialkost, -eneritoit
sportlov, -et, =spordivaheaeg
spridning, -en, -arlevik
spy upp (-r, -dde, -tt)välja oksendama
spår, -et, =jälg
spän/d, -t, -dapinges, pingul
spänn (talsp.)kroon
spänn/a (spänner, spände, spänt)pingutama
spännande, =põnev
stackar/e, -(e)n, =vaeseke
stackars, = vaeseke
stadsdel, -en, -arlinnaosa
stadskärn/a, -an, -orlinnasüda
stadsodling, -en, -arlinnaaed
stadstull, -en, -arlinnavärav, tollipunkt (van.)
stappla, -r, -de, -ttaaruma, vaaruma
starta eget (-r, -de, -t)oma ettevõtet rajama
statlig, -t, -ariiklik, riigisektoris töötama
statsminist/er, -ern, -rarpeaminister
steg, -et, =samm, aste
sten, -en, -arkivi
stenhår/d, -t, -dakivikõva
sträck/a sig (-er, -te, -t)sirutuma
sträva efter (-r, -de, -t)(millegi jarele) püüdlema
studentbo/stad, -städerühiselamu
studentkår, -en, -erüliõpilasesindus
studentmöss/a, -an, -ortekkel
studentmottagning, -en, -arvastuvõtt
studiebidrag, -et, =õppetoetus
studielån, -et, =õppelaen
studiemed/el, -let, =õppetoetus
stug/a, -an, -ormajake
stuka, -r, -de, -tväänama, nikastama
styrk/a, -an, -orjõud
styrketräna, -r, -de, -tjõutrenni tegema
stål, -etteras
städdag, -en, -ar koristuspäev
ställ/a i ordning (-er, -de, -t)korda seadma, valmis panema
ställ/a upp (-er, -de, -t)(millekski) aega leidma
stäm/ma, -mer, -de, -tklappima, sobima
stämning, -enmeeleolu
stöd, -et, =tugi
stödj/a (stödjer, stödde, stött)toetama
stör/d, -t, -dahäiritud
sug/en, -et, -namidagi väga tahtma
sur, -t, -a, -are, -astvihane, pahane
sura, -r -de, -tmossitama
surfplatt/a, -an, -ortahvelarvuti
Svenskport, -enRootsivärav
syfta på (-r, -de, -t)viitama
syrr/a, -an, -or (talsp.)õde
syssel/sätta (-sätter, -satte, -satt)tegevust pakkuma
så klartmuidugi
så syndkahju
såsomnagu
såväl … somnii … kui …
säkerhet, -enturvalisus
säkertkindlasti
sällskap, -et, =seltskond,
särskil/d, -t, -daeriline
sätt, -et, =viis, moodus
sätt/a frön (sätter, satte, satt)seemneid külvama
sätt/a på (sätter, satte, satt)sisse lülitama
sätt/a sig ner (sätter, satte, satt)istet võtma
sök/a, -er, -te, -totsima, taotlema
sök/a upp (-er, -te, -t)üles otsima
sökande, -n, =taotleja, tööotsija

T

ta en rund/a, -an, -orjalutuskäiku, tiiru tegema
ta hand om (tar, tog, tagit)hoolitsema
ta itu med (tar, tog, tagit)midagi käsile võtma
ta ledigt (tar, tog, tagit)vabaks võtma
ta reda på (tar, tog, tagit)välja uurima
ta sig (tar, tog, tagit)kasvama, kosuma
ta sig fram (tar, tog, tagit)edasi liikuma, orienteeruma
ta sig till (tar, tog, tagit)(kohale) minema
ta studenten (tar, tog, tagit)gümnaasiumi lõpetama
ta tid (tar, tog, tagit)aega võtma
Tack och lov!Jumal tänatud!
tack varetänu
tappa, -r, -de, -tkaotama
taskig, -t, -a, -are, -astvastik, alatu, õel
tent/a, -an, -oreksam
termin, -en, -ersemester
tillbehör, -et, =tarvikud
tillbringa, -r, -de, -tveetma
tillfällig, -t, -aajutine
tillgänglig, -t, -a, -are, -astkättesaadav, ligipääsetav
till/höra (-hör, -hörde, -hört)kuuluma
till och medkaasa arvatud
till råga på alltkõigele lisaks
tillstånd, -et, =luba
tillträde, -t, -nteenistusse asuma, sisse-, juurdepääs
tillvalsämne, -et, -nvalikaine
tillvaro, -nolelus, eksistents
tillverka, -r, -de, -ttootma, tegema, meisterdama
tillåt/a (tillåter, tillät, tillåtit)lubama, laskma
tillåt/en, -et, -nalubatud
timjan, -entimjan
tingsrätt, -en, -ermaakohus (esimese astme kohus)
tjejjour, -en, -ertütarlaste turvakeskus
tjuga, -n (talsp.)20-kroonine
tjänst, -en, -erteenus, töö(koht)
tjänst/göra (-gör, -gjorde, -gjort)teenima
tolka, -r, -de -ttõlgendama
tom, -t, -ma, -are, -asttühi
toppdomän, -en, -ertippdomeem
toppennyhet, -en, -erkõmu-uudis
torg, -et, =turg, väljak
totalpris, -et, =lõpphind
trappa ner (-r, -de, -t)järk-järgult vähendama
trapphus, -et, =trepikoda
trappuppgång, -en, -artrepikoda
triv/as, -s, -des, -tshästi tundma
trivsam, -t, -ma, -mare, -mast meeldiv
troligen arvtavasti
trygg, t, -a, -are, -astturvaliselt, turvaline
trä, -etpuit
trädgård, -en, -araed
träng/a sig (-er, -de, -t)trügima
träningspass, -et, =treening(kord)
tröst, -entrööst, lohutus
tub, -en, -ertuub
tuff, -t, -a, -are, -astränk, raske
tveka, -r, -de, -tkahtlema
tveksam, -t, -makahtlev
tvillingar (pl.)kaksikud
tvinga, -r, -de, -t sundima
tvung/en, -et, -nasunnitud
tvåbäddshytt, -en, -erkahene kajut
tvärtomvastupidi
tydligenilmselt
tydligtselgelt
tygpås/e, -en, -arriidest kott
tyngd, -en, -erraskus
tågluffa, -r, -de, -trongiga ringi reisima
tät, -t, -a, -are, -asttihe
tävla i lag (-r, -de, -t)võistkonnas võistlema
tävling, -en, -arvõistlus
tävlingsinrikta/d, -t, -devõistlustele orienteeritud

U

um/gås (-gås, -gicks, -gåtts)suhtlema, läbi käima
und/vika (-viker, -vek, -vikit)vältima
undantag, -et, =erand
under kontrollkontrolli all
underhållning, -enmeelelahutus
underkän/d, -t, -damittearvestatud
underlätta, -r, -de, -tkergendama, lihtsustama
underskötersk/a, -n, -or(med.) nooremõde
undersök/a, -er, -te, -tläbi vaatama, kompama
undersökningsrum, -met, =läbivaatustuba
ungdomar, -na (pl.)pl. noored
ungdomsmottagning, -en, -arnoote nõustamiskabinet
ungdomsvårdsanstalt, -en, -ernoortevangla
upp/föra sig (-för, -förde, -fört)käituma
upp/ge (-ger, -gav, -gett/givit)teatama, ütlema
uppdela/d, -t, -dejaotatud
uppfattning, -en, -arettekujutus
uppgift, -en, -er(töö)ülesanne
uppklara, -r, -de, -tlahendama
uppkörning, -en, -arsõidueksam
upplev/a, -er -de -tkogema
upplevelse, -n, -relamus
upplevelsepark, -en, -erseikluspark
uppmuntra, -r, -de, -tergutama, soosima, õhutama, innustama
uppmuntranjulgustamine
upprepa, -r, -de, -tkorduma
uppriv/en, -et, -naendast väljas
upprör/d, -t, -daärritunud, pahane
uppsats, -en, -erkirjand
upptäck/a, -er, -te, -tavastama
upptag/en, -et, -nahõivatud
uppträd/a, -er, -de, -ttesinema
uppvakta, -r, -de, -tõnnitlema
uppvärmning, -ensoojendus
urhungrig, -t, -aülinäljane
ursprunglig, -t, -aalgne
ut/föra (-för, – förde, -fört)sooritama
ut/göra (-gör, -gjorde, -gjort)moodustama, sooritama, teostama
ut/reda ett brott (-reder, -redde, -rett)uurima kuritegu
ut/se, -ser, -såg, -settmäärama
ut/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)kaevandama
utbilda sig (-r, -de, -t)õppima
utbildning, -en, -arharidus
utbud, -et, =pakkumine
utbytesstudent, -en, -ervahetusüliõpilane
utexaminera/d, -t, -dekutsetunnistusega
utflykt, -en, -er väljasõit, ekskursioon
utmanande, =väljakutseid pakkuv
utmärkelse, -n, -erauhind, aunimetus
utmärkt, =, -asuurepärane
utnyttja, -r, -de, -t(ära) kasutama
utredning, -en, -aruurimine
utsatt, =, -akaitset vajav, tõrjutud, haavatav 
utsikt, -en, -ervaade
utskriv/en, -et, -navälja kirjutatud
utväg, -en, -arpäästetee, lahendus
utveckla, -r, -de, -tarendama
utveckling, -en, -arareng
utvecklings/land, -landet, -länderarengumaa
utvila/d, -t, -deväljapuhanud
utöva, -r, -de, -tharrastama

V

vad gällermis puudutab
Vad kul!Kui lahe!
val, -et, =valmised
Valborgvolbriöö
var/a, -an, -orkaup
vara ihop (är, var, varit)koos olema
vara känd för (är, var, varit)tuntud olema
vara med (är, var, varit)kaasatud olema
vara rädd om (är, var, varit)(kellegi pärast) mures olema
vara sug/en på (-et, -na) tahtma, ihalema
vara tvungen (är, var, varit)sunnitud olema
vara/finnas kvar (är, var, varit / finns, fanns, funnits)alles olema
vardagsrumsfönst/er, – ret, -erelutoaaken
varderakumbki
vare sig … eller ….ei …ega…
varningsbrev, -et, =hoiatus
vattenkraft, -en, -erhüdroenergia
vattenkraftverk, -et, =hüdrojõujaam
vattna, -r, -de, -tkastma
verka, -r, -de, -ttunduma
verksamhet, -en, -ertegevust pakkuma
vetenskapsområde, -t, -nteadusvaldkond
vid behov, -et, =vajadusel
vig/as, -s, -des, -tslaulatama
vikariera, -r, -de, -tasendama
vilj/a, -an, -ortahe
vinka, -r, -de, -tlehvitama
vinn/a terräng (vinner, vann, vunnit)maad võtma
visa, -r, de, -tnäitama
vista/s, =, -des, -tsviibima
vricka, -r, -de, -tnikastama, välja väänama
vrid/a sig (-er, vred, vridit)vingerdama
vråla, -r, -de, -tröökima
vuxen, vuxnatäiskasvanu
VVS (värme, ventilation, sanitet)küte, ventilatsioon, (kanalistasiooni)torustik
våga, -r, -de, -tjulgema, söandama
våld/ta (-tar, -tog, -tagit)vägistama
vårdbiträde, -t, -nõe abiline
värdefull, -t, -a, -are, -asthinnaline
vårdnad, -enhooldus
vårhyllning, -enkevade tervitamine
väck/a intresse (-er, -te, -t)huvi äratama
välgjor/d, -t, -dahästitehtud
välgörenhet, -enheategevus
välj/a (väljer, valde, valt)valima
välling, -enlastetoit
vänd/a (vänder, vände, vänt)pöörduma
vändning, -en, -ar pööre
vändpunkt, -en,-erpöördepunkt
vänj/a sig (-er, vande, vant)(ära) harjuma
väntan (en)ootus
väntrum, -met, =ooteruum
vär/d, -t, -daväärt, vääriline
värm/a upp sig (-er, -de, -t)soojendust tegema
värna, -r, -de, -tkaitsma
växelvisvaheldumisi
växla, -r, -de, -tmuutuma

W

wellpapp, -enlainepapp

X

Y

yrkesval, -et, =elukutse valik

Z

Å

åk/a fast (-er, -te, -t)vahele jääma
åklagare, -n, =prokurör
ålänning, -en, -arahvenamaalane
ångra -r, -de, -t kahetsema
år/a, -an, -oraer
årskurs, -en, -erklass
åsikt, -en, -erarvamus
åskådare, -n, =pealtvaataja
åt gångenkorraga
åter/vinna (-vinner, -vann, -vunnit)taaskasutama
återetablera, -r, -de, -ttaas kanda kinnitama
återupp/ta (-tar, -tog, -tagit)taastama, elustama
återvinning, -entaaskasutus
åtminstone vähemalt

Ä

äg/a, -er, -de, -tomama
äktenskapslag, -en, -arabieluseadus
älv, -en, -arjõgi
ämne, -t, -naine
ändra sig (-r, -de, -t)meelt muutma
ära, -n au
ärlig, -t, -a, -are, -astaus
ätstörning, -en, -arsöömishäire
äventyrsbad, -et, =veepark

Ö

ö, -n, -arsaar
ödetomt, -en, -armahajäetud krunt
ögonblick, -et, =silmapilk, hetk
öka, -r, -de, -tkasvama, suurenema
öka/d, -t, -desuurenenud
önskning, -en, -arsoov
öppet husnoortekeskus
ÖstersjönLäänemeri
överalltkõikjal
överenskommelse, -n, -rkokkulepe
överfall, -et, =rünnak
övergiv/en, -et, -namahajäetud
överhuvudtaget üleüldse
överlev/a, -er, -de, -tellu jääma
överlycklig, -t, -aüliõnnelik
övernatta, -r, -de, -tööbima
överstigande, =üle mingi määra
över/sätta (-sätter, -satte, -satt)tõlkima
övertala, -r, -de, -tveenma
övertyga, -r, -de, -tümber veenma
övrig, -t, -aülejäänud

Kontaktid